Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen summerar året som gått

Förra året innebar flera stora utmaningar för polisen, men gav också fler uppklarade brott och en fortsatt utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Det framgår av årsredovisningen som överlämnats till regeringen.

Några faktorer har haft en stor inverkan på polisens resultat under det gångna året. Det dödliga skjutvapenvåldet ökade från en redan hög nivå, flera allvarliga angrepp riktades mot polisen och ett stort terrordåd krävde en omfattande insats.

I utredningsverksamheten ökade antalet redovisade ärenden till åklagare med tre procent. Ärendebalanserna som byggdes upp under år 2016 minskade något. Ett utvecklingsområde under 2018 blir att förbättra resultatet för bland annat våldsbrott.

− Med tanke på belastningen i verksamheten var det positivt att vi lyckades öka ärenderedovisningen. Nu fortsätter arbetet för att bland annat förbättra teknikstödet och att utveckla arbetsmetoderna, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef.

Det brottsförebyggande arbetet inom polisen har fortsatt att utvecklas. Alla kommuner har tillgång till en kommunpolis och i nästan alla kommuner finns samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Den lokala trygghetsundersökning som genomfördes i hela landet blir ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

− En viktig trygghetsfråga är att få ner det dödliga skjutvapenvåldet och öka tryggheten i landets mest brottsutsatta områden. Vi ska också förstärka insatserna mot sexualbrotten och internationella stöldligor. Vi kommer att lägga stora resurser på detta under kommande år, säger Mats Löfving.

Bokslutet för 2017 som presenteras i årsredovisningen visar att polisen går in i det nya året med en ekonomi i balans. Det utgående överföringsbeloppet uppgår till 71 miljoner kronor.

Årsredovisning 2017

Till toppen