Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisregion Nord - så upplever medborgarna trygghet i norr

Den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå visar att medborgarna i polisregion Nord till stor del känner sig trygga och att utsattheten för egendomsbrott mot hushåll har minskat.

Den 19 februari publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) sin senaste nationella trygghetsunderökning, med inriktning på regionala resultat. 

Resultaten visar att en majoritet av medborgarna känner sig trygga när de rör sig ensamma utomhus, sent på kvällen, i sitt bostadsområde. Få upplever att otryggheten påverkat deras beteende, det vill säga att de valt en annan väg, färdsätt eller avstått från någon aktivitet (3%). 

- Vi vet sedan många år tillbaka att oron för att drabbas av brott i polisregion Nord varit något lägre än riksgenomsnittet. Så även i år, säger regionpolischef Klas Johansson. 

Andelen utsatta för egendomsbrott i hushåll (bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld) har minskat senaste åren, från 8,3 till 6,3 procent, visar de regionala siffrorna.

Brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier) har däremot ökat i regionen under senaste åren. Men siffrorna visar samtidigt att de nordligaste länen över tid har en mindre andel utsatta än riket i stort.

Förtroendet för att polisen hanterar misstänkta rättvist och behandlar utsatta väl är något högre i polisregion Nord jämfört med genomsnittet i riket. Förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har sjunkit i samtliga regioner i landet, så också i Nord. Dock har en högre andel förtroende för polisen i polisregion Nord (57%) jämfört med riksgenomsnittet (54%). 

- Att medborgarna har förtroende för vårt arbete inom Polisen är avgörande för att vi ska nå framgång och kunna bidra till ökad tryggheten i samhället. Därför är vårt arbete i lokalsamhället prioriterat, säger Klas Johansson. 

Den Nationella trygghetsundersökningen finns att läsa i sin helhet på Brå:s hemsida www.bra.se.

 

Till toppen