Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Pressmeddelande: Medborgarlöfte fokuserar på öppen narkotikahantering

Polisen och Mölndals stad lanserar nu sitt nya medborgarlöfte med fokus på den öppna narkotikahanteringen i det offentliga rummet. Under året kommer en rad aktiviter bidra till att minska problemet med den öppna narkotikahanteringen.

Polisen har tillsammans med Mölndals stad, medborgarna och kommunförvaltningarna tagit fram en gemensam lägesbild över vilka problem som är vanligast i kommunen. Arbetet bygger på bland annat ett antal dialoger med såväl medborgare som medarbetare och sammanställs i en gemensam lägesbild. Den beskriver problemet med att den öppna narkotikahanteringen alltmer har tagit över det offentliga rummet.

– Vi ser i de undersökningar vi har gjort att detta är den framträdande problematiken, som bidrar till att skapa oro, säger kommunpolis Linda Bergvall.

Årets insatser

Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter. Dessa har sin grund

i det trygghetsskapande samverkansarbetet och ska bidra till att minska gemensamt identifierade problem. För att märkbart minska problemet med narkotikahantering i det offentliga rummet lovar nu polisen och Mölndals stad följande aktiviteter mellan februari 2018 till januari 2019:

  • Genomföra riktade insatser mot narkotikaproblematiken. Insatserna ska i första hand rikta sig mot ungdomar, men även mot äldre etablerade missbrukare. (Polis och kommun)
  • Information till föräldrar. (Polis och kommun)
  • Inventering av utvalda platser för att identifiera möjliga förebyggande åtgärder i den fysiska miljön. (Polis och kommun)

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Mölndals stad – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och invånarna samverkar för att öka tryggheten utifrån den gemensamma lägesbilen.

– Baserat på lägesbilden ser vi att det finns ett stort behov av att stävja den öppna narkotikahanteringen. Vi ser att tryggheten i vår stad påverkas av drogproblematiken, säger Elin Lund Gillberg, brottsförebyggande samordnare på Mölndals stad.

Förra årets löfte

Mellan 1 februari 2017 och 31januari 2018 gjordes 382 anmälningar rörande narkotikabrott inom Mölndals stad. Förra årets löfte var även inriktat mot narkotikahanteringen, fast med fokus på de mer centrala delarna av Mölndal. Under förra året genomförde polisen cirka 700 patrulleringstillfällen i och kring Mölndals bro/centrum. Fyra insatser mot alkohol och narkotika var utlovade. Under året genomfördes åtta planerade narkotikainsatser inom Mölndals stad, exklusive alla enskilda ingripande i den dagliga tjänstgöringen. En trygghetsvandring genomfördes med Mölndals stad, företagare, lokaltrafiken och polisen. Många förbättringsåtgärder protokollerades och trygghetsåtgärder i den fysiska miljön har genomförts eller påbörjats.

– Vi har jobbat på bra med våra aktiviteter och uppfyllt det vi har utlovat med råge. Det är svårt att prata om effekter på kort tid. Det nya löftet går hand i hand med det tidigare. Men nu breddar vi arbetet och kommer jobba med narkotikaproblematiken över hela kommunen, säger Linda Bergvall.

Medborgarlöftet lanseras 22 februari vid Mölndals bro/centrum och Kållereds köpstad mellan klockan 15.00 och 17.00.

Till toppen