Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Så jobbar polisen med barnutredningar

När barn och unga blir inblandade i brottsutredningar skiljer sig oftast polisens metoder åt jämfört med när vuxna är inblandade. Barn och unga medför andra krav på hela den rättsvårdande kedjan.

Barn och ungdomar (under straffmyndig ålder 15 år) förekommer i brottsutredningar som målsägare (brottsoffer) och vittnen, men även som misstänkta då och då. 

Förhör videofilmas

Att förhöra ett barn skiljer sig på många sätt från att förhöra en vuxen. Ett förhör med ett barn videofilmas alltid. Huvudskälet till det är att barn och unga vanligen slipper att delta i en rättegång. Det är därför viktigt att allt är dokumenterat och färdigt för rätten att ta ställning till. Försvarsadvokater får alltid se det som är dokumenterat innan en rättegång tar sin början för att ha möjlighet att komplettera med eventuella egna frågor till barnet. 

Särskild utbildning

I polisområde Örebro i region Bergslagen har alla som jobbar med barnutredningar särskild utbildning. När man är ny inom barnutredningar jobbar man något år med enklare ärenden innan man går den första steg 1-utbildningen på ca 10 veckor. Det är en grundläggande utbildning som både barn- och ungdomsutredare går. Steg 2-utbildningen är sedan mer inriktad på barnförhör. 

– När man genomför ett barnförhör är det viktigt att skapa en trygg miljö för barnet, säger Christina Hallin som är tidigare chef på enheten för brott mot barn i polisområde Örebro. I rummet där förhöret hålls finns bara barnet och den som håller förhöret, men andra personer finns i ett medhörningsrum. Det kan exempelvis vara advokater, socialtjänst med flera. För att skapa trygghet kan en förälder exempelvis hänga av sig sin jacka i förhörsrummet så att barnet ser att föräldern inte har gått därifrån utan finns i närheten. 

Christina Hallin
Christina Hallin

Skyndsamhetskrav

Ibland är barnet inblandat i flera brottsutredningar eller flera brottsanmälningar i samma ärende. Då försöker man dela upp utredningarna till olika tillfällen för att underlätta för barnet. Samtidigt finns kravet att barnutredningar ska ske skyndsamt. Inom två veckor från det att en anmälan kommit in där ett barn är brottsoffer ska förhör hållas. Och från det att någon person är skäligen misstänkt för ett brott mot barn ska utredningen vara färdig inom 90 dagar. Ibland uppstår dock situationer där tidsfristerna inte kan hållas, men utredningar där barn och unga är inblandade ska prioriteras. 

Självständig berättelse

Så länge ett barn har ett språk kan man i regel hålla förhör med dem. Under barnförhöret vill förhörsledaren få barnet att på ett självständigt sätt berätta ett händelseförlopp. Barn är ofta vana att få ledande frågor, men inte lika vana att berätta självständigt. 

– Små barn lämnar ofta inte så mycket detaljer, men kan ofta berätta det viktigaste i en händelse, säger Christina Hallin. Som barnutredare är det viktigt att be barnet berätta, förklara, beskriva istället för att ställa raka, ledande frågor. 

Barn kan bli känslosamma på olika sätt i samband med förhör. För en barnutredare är det viktigt att bekräfta barnet utan att göra avkall på objektiviteten. 

– Om ett barn blir ledset kan man vilja ta barnet i knät och trösta det, men det är viktigt att inte komma för nära barnet så att det påverkas i vad det berättar, säger Christina Hallin. Istället för att säga ”nu ser jag att du blev ledsen” kan man säga ”jag ser att du gråter, berätta hur det kommer sig att du gör det?”.

Om ett barn inte kan eller vill lämna någon berättelse kan man vara tvungen att lägga ned en utredning eftersom man inte kommer längre där och då. Men då kan man återuppta utredningen en tid senare då kanske barnet är redo och mogen att berätta. 

Många förhör ovanligt

Barnförhör tar oftast inte så lång tid att genomföra eftersom barn ofta snabbt blir trötta. Det är då bättre att komplettera med ett förhör lite senare efter en paus eller en annan dag. Det är dock ovanligt att man håller mer än 3-4 förhör med barn. 

– Målet är att hålla så få förhör som möjligt, säger Christina Hallin. Det man inte fått fram efter 3-4 förhör kommer antagligen inte komma fram med hjälp av fler förhör. För många förhör riskerar också att göra barnet utmattat och barnet svarar för att slippa vara med längre. Det kan också vara så att barnets berättelse påverkas av omgivningen om man håller många förhör där barnet är utanför förhörsrummet emellan. Fler förhör ger i regel inte en bättre berättelse.

Till toppen