Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samarbete med Säpo allt viktigare

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation, vissa förutsättningar för att utbyta information regionalt behöver dock förbättras. Det visar ny granskning från Riksrevisionen.

2015 blev Polismyndigheten och Säkerhetspolisen två separata myndigheter. I samband med det ingick de båda myndigheterna ett antal överenskommelser, bland annat om utbyte av underrättelseinformation för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och terrorism.

I sin granskning har Riksrevisionen bland annat utgått från regeringens strategi mot terrorism, och slutsatserna visar att de båda myndigheterna har ett ändamålsenligt utbyte av underrättelseinformation, men vissa förutsättningar för att utbyta information på regional och lokal nivå behöver förbättras.

Riksrevisionen rekommenderar nu myndigheterna att fastställa en tillräcklig lägstanivå för samverkan och utbyte av underrättelseinformation, såväl i fråga om omfattning som om innehåll, för att få mer systematiskt och säkert informationsutbyte på regional nivå.

Myndigheterna bör därför tillsammans utveckla de tekniska förutsättningarna för hur man delar information på ett effektivt, säkert och spårbart sätt.

– Det är viktigt att vi har ett fungerande samarbete fullt ut, och vi ska nu därför påbörja ett arbete tillsammans med Säkerhetspolisen där vi tittar på förbättringar gällande vårt gemensamma informationsutbyte, säger Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa.

Till toppen