Snabbhet avgörande vid avhopp

Den som vill lämna en kriminell gruppering kan få hjälp av polisens avhopparverksamhet i region Stockholm. – För att lyckas måste vi agera snabbt, säger Mikael Hiljegren, kommissarie.

Polisens avhopparverksamhet i region Stockholm hjälper motiverade personer över 18 år att lämna ett kriminellt sammanhang och det måste finnas en risk att bli bestraffad av gruppen vid ett avhopp.

Att minska antalet personer som ägnar sig åt brott är en del i polisens arbete mot den grova brottsligheten. Just nu hanterar avhopparverksamheten åtta personer som valt att lämna sina tidigare liv.

– Den typiske avhopparen är en man på 25-30 år som tröttnat på att leva ett kriminellt liv. I många fall har han bildat familj och fått barn, säger Mikael Hiljegren, samordnare för polisens avhopparverksamhet i region Stockholm.

Oftast börjar ett ärende med ett samtal till avhopparjourens telefonnummer. Ett möte bokas, helst redan samma dag.

– Det går inte att säga att vi bokar en tid om ett par månader till en person som har en hotbild över sig. Då är risken stor för att personen ångrar sig, förklarar Mikael Hiljegren.

Vid det första mötet kan polisen få en god bild av personens motivation och situation. Därefter kan det ta ungefär en vecka att arbeta fram vad personen behöver och vad hotbilden består av.

En riskanalys görs

Om polisens kriterier är uppfyllda görs en riskanalys. Den hotbild som finns, innebär i de flesta fall att personen omedelbart behöver flyttas till ett skyddat boende i en annan miljö.

– När säkerheten för personen är tryggad, görs en kartläggning av exempelvis utbildningsnivå och yrkeskunskaper för att hitta möjligheter och hinder till en livsförändring, säger Mikael Hiljegren.

Kostnaden lönar sig i längden

Initialt får avhopparen ekonomiskt stöd för att hantera avhoppet. Kostnaderna regleras med de samhällsinstanser som är ansvariga. I arbetet med en avhoppare samverkar polisen med de myndigheter som behövs, vilket kan vara en kommun, Kriminalvården, Skatteverket, Landstinget och ideella föreningar som Kris och Fryshuset.

Avhopparverksamheten har sedan den inrättades 2013 hanterat cirka 45 ärenden med avhoppare. För cirka 80 procent har det gått bra.

– Vi har tappat några. Den som vill lämna ett kriminellt nätverk måste vara mycket motiverad, säger Mikael Hiljegren.

Avhopparjouren i Stockholm har telefonnummer: 020-412 000 (under kontorstid).

Till toppen