Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Välj att sluta

Det går att förändra ett våldsamt beteende. Det är temat på en kampanj om brott i nära relation som pågår nu.

– Det räcker inte med insatser till våldsutsatta för att minska våld i nära relation, utan vi behöver med ett samlat grepp arbeta för att de som utövar våldet, eller ligger i farozonen för att göra det, ska söka hjälp, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Kampanjen Välj att sluta drivs av Operation Kvinnofrid, en samverkan av myndigheter i Stockholms län med det gemensamma uppdraget att verka för ett samhälle fritt från våld. Kampanjens syfte är att informera våldsutövare om att hjälp och behandling finns, samt att inspirera dem att söka den hjälpen.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har ett starkt fokus på våldsförebyggande och återfallsförebyggande insatser.

Fakta

Ungefär var femte våldsbrott begås av en närstående. 2016 rapporterades 12 400 fall av misshandel som skett i en parrelation. Statistik från BRÅ visar att endast 3,9 procent av våldet i nära relationer polisanmäls.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholm

Läs mer om kampanjen

Välj att sluta
Här får du information om vilken hjälp som finns att få, och kan läsa berättelser från personer som fått eller får behandling.

Testa dig själv
Kan du skilja på kärlek och kontroll?

Så jobbar polisen med brott i nära relationer

Till toppen