Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Aktuellt från gränspolisen i Syd

Regleringsbrevet för 2018 ställer fortsatt höga krav och innebär högt tryck på gränspolisen i region Syd. Nedan redovisas delar av statistiken för 2017 samt något om verksamheten just nu.

Gränspolisen i Syd har fyra huvudverksamheter: Yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställigheter och grova brott. Till detta kommer de av regering och riksdag beslutade tillfälliga inre gränskontrollerna, vars statistik visas i separat artikel. Gränspolisen finns också på Malmö Airport och Småland Airport.

Statistik och siffror vid inre gränskontrollerna i polisregion Syd

Aktuellt i januari

Halvvägs in i januari månad arbetar gränspolisen med nittiotalet frihetsberövade personer. Dessa är antingen är placerade i förvar eller internationellt efterlysta, anhållna eller häktade för olika förfalskningsbrott eller ibland människosmuggling.

Malmö Airport

Malmö Airport är den flygplats i Norden som producerat flest nekade inresor och avvisningar.131 personer nekades inresa och 121 personer avvisades vid inresa under 2017. Med avvisningar avses personer som anträffas i samband med utresekontrollerna och som konstateras att exempelvis ha varit i Sverige för länge utan tillstånd. Gränspolisen tar då ett formellt avvisningsbeslut, trots att man är på väg ut från riket och lägger även ett återreseförbud enligt praxis på minst 2 år. Gränspolisen kan besluta om återreseförbud i upp till 5 år beroende på omständigheterna.

Under 2017 anträffades 545 efterlysta personer. Med efterlysning avser vi här personer mot vilken det enligt våra söksystem krävs någon form av åtgärd mot personen i samband med anträffandet. Av de anträffade personerna var elva efterlysta för utlämning på grund av grova brott begångna i andra EU-länder. Efterlysta ID-handlingar anträffades också vid kontrollerna. 69 personer sökte asyl vid ankomst till flygplatsen och 27 falska handlingar anträffades i samband med gränskontrollerna. 

Småland Airport

Småland Airport i Växjö hanterar mest inrikestrafik, men har också utrikesflighter några gånger per vecka. Detta påverkar gränspolisen som sedan maj månad 2017 genomför de yttre gränskontrollerna när detta behövs. För det mesta är det flyg till och från Balkanländerna. Poliser och gränskontrollanter genomför dessa kontroller.

Under 2017 nekades19 personer inresa, 12 personer avvisades, tre personer sökte asyl samt anträffades falska handlingar i några fall.

Gränspolisens i Syd spanings- och utredningsverksamhet

 

  Antal 2016 Antal 2017
Inre utlänningskontroller 1929 3316
Omhändertagna UtL 9.9 127 267
Förvarstagna personer 151 219
Avvisade personer 52 81
Gripna personer 29 44
Husrannsakan bostad 127 207
Antal beslag 28 73
Efterlysta personer 22 45

 

Arbetsplatskontroller

Under 2016 utfördes 230 arbetsplatskontroller, som resulterade i 44 anträffade personer. Under 2017 utfördes 483 arbetsplatskontroller, som resulterade i 40 anträffade personer. 

Lernacken/Öresundsförbindelsen

I samband med inre gränskontroll anträffas ibland fordon som inte får framföras. Det handlar om misstanke om rattfylleri, brister på fordonet eller som i flertalet fall – målvaktsbilar. Under 2017 tog gränspolisen 25 bilar i beslag varav 17 stycken var målvaktsbilar. Begreppet bilmålvakt används om personer som av någon anledning går med på att registreras som ägare till ett fordon i stället för fordonets verklige ägare.

Till toppen