Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Antalet ärenden till åklagare ökade med 15 procent i Dalarna

Under 2017 redovisade Polismyndigheten i polisområde Dalarna 3754 ärenden till Åklagarmyndigheten, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år.

Ett sätt att mäta polisens utredningsverksamhet är att räkna de färdiga utredningar som går till Åklagarmyndigheten för vidare hantering i rättsprocessen. Under tidigare år har man i Dalarna legat runt cirka 3000 ärenden per år, men ökade under år 2016 till 3270 för att under 2017 öka ytterligare till 3754 ärenden.

Det finns flera förklaringar till ökningen:

  • Under hösten 2016 anställdes ett tjugotal civila utredare som primärt har jobbat med mängdbrott som utgör merparten av de ärendena som går till åklagare.
  • Under 2017 har polisen tillsammans med Åklagarmyndigheten samarbetat om att utreda mängdbrott. Detta gjordes som en del av ett regeringsuppdrag där en åklagare under tre månader tillfälligt anställdes som förundersökningsledare på Polismyndigheten i Dalarna.
  • Internt har man dessutom på vissa håll i området börjat prövat andra arbetsmetoder som går ut på att man jobbar mera i grupp vilket har lett till mer effektiva utredningar.

Samtidigt har det under 2017 skett en rad grova brott i området vilket har tagit resurser från de som normalt utreder mängdbrott. Exempel på det är skjutningen i Falun samt mordet och mordförsöket i Falun under november månad. Även mordet i Långshyttan i början av 2017 har tagit mycket utredningsresurser i anspråk.

– Det är självklart positivt att antalet ärenden till åklagare ökar, men om man ska vara lite självkritisk har vi gått från en låg nivå. Vi ska ligga på den här nivån som vi gör idag och gärna högre innan vi kan känna oss nöjda, säger Lars Lindahl, polisområdeschef för Dalarna.

Ökningen av antalet ärenden till åklagare berör flera brottsområden. Mest positiv utveckling är tillgreppsbrott (exkl. butik) som har ökat med 32 procent. Även bedrägeribrott (+25 procent) och skadegörelsebrott (+21 procent) står ut positivt.

Utveckling antalet ärenden till åklagare
År 2013: 3094
År 2014: 2874
År 2015: 3021
År 2016: 3270
År 2017: 3754.

Ärendebalansen minskar

Samtidigt har antalet öppna ärenden, det som även kallas ärendebalansen, minskat. Öppna ärenden är de ärenden som kommit in till polisen men som ännu inte har utretts klart eller inte har lagts ner under utredningens gång. I slutet av 2016 uppgick de till 4875 medan de i slutet av 2017 hade gått ner till 3759, en minskning med 23 procent.
Det är framför allt den särskilda utredningssatsningen tillsammans med Åklagarmyndigheten samt förändrade arbetsmetoder som har hjälpt till att minska balansen.

– Vi kommer under 2018 att satsa på att ytterligare öka antalet ärenden till åklagare och minska ärendebalanserna, säger Lars Lindahl.

Till toppen