Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Bostadsinbrotten minskar med 28 procent i region Syd

Antalet bostadsinbrott i region Syd har minskat med 28 procent sedan 2015. Regionen har därmed kommit en bit på vägen mot målet på en halvering under en fyraårsperiod.

Under 2017 skedde 4206 fullbordade bostadsinbrott i permanentbostäder i regionen vilket kan jämföras med 5845 under 2015. Det är en minskning med totalt 28 procent. I vissa kommuner har minskningen varit större än så. Höganäs (68), Kristianstad (59), Örkelljunga (51), Karlskrona (49), Kalmar (46) och Vellinge (45) sticker ut bland de kommuner där minskningen varit särskilt stor.

- Bostadsinbrott är ett integritetskränkande brott och vi vet att många medborgare oroar sig över att få inbrott i sina bostäder. Oron har ökat något under senare år. Därför är vi naturligtvis glada över trendbrottet som innebär att färre personer i vår region drabbas av inbrott i sin bostad, säger Carina Persson, regionpolischef i region Syd. 

Därför minskar bostadsinbrotten

Anledningen till minskningen i region Syd är flera. Det handlar delvis om att regionen varit framgångsrika i sitt arbete med att begränsa framfarten av den organiserade brottsligheten som internationella stöldligor står för. Internationella stöldligor planerar och genomför stöldturnéer i landet och de beräknas stå för hälften av alla bostadsinbrott i Sverige.

- Här har Brottsamordningen en stor del i framgångarna. Deras arbete med att identifiera serier av samma gärningsmän har resulterat i framgångsrika spaningsoperationer där de misstänkta har gripits. Därmed har deras framfart bromsats och planerade inbrott förhindrats, säger Göran Landvall på NOA och nationellt sakkunnig avseende bostadsinbrott.

En annan förklaring till att bostadsinbrotten minskar är polisens brottsförebyggande arbete som utförs av regionens kommunpoliser tillsammans med kommunerna och medborgarna. Kommunpoliserna har varit framgångsrika i arbetet att implementera brottsförebyggande metoder som stärker den enskildes egenförmåga att begränsa risken att utsättas för bostadsinbrott. Brottsförebyggande metoder som är vanliga i region Syd är:

• GRANNSAMVERKAN som går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

• MÄRK-DNA är en stöldmärkningsvätska som penslas på den enskildes värdeföremål i syfte att verka avskräckande för tjuven. Vätskan i varje behållare är unik i sin sammansättning vilket gör den spårbar. Det är spårbarheten som gör det mindre attraktivt för tjuven att begå inbrott i bostäder där föremål penslats med MärkDNA. Forskningsstudier visar att MärkDNA ger goda resultat.

• VAKSAM, som finns i flera kommuner på Österlen, är ett brottsförebyggande arbete där trafikskolor och hundklubbar engageras i det förebyggande arbetet mot bostadsinbrott. Detta genom att de förlägger körlektioner respektive promenader och träningstillfällen i områden som varit utsatta för inbrott. Deras närvaro skapar synlighet och rörelse i området vilket har avskräckande effekt på tjuven.

• AKTIVA KOMMUNIKATIONSINSATSER till medborgarna om bostadsinbrott, via lokala medier och informationsmaterial har delats ut till medborgarna i brevlådor och vid medborgarmöten. Informationen har lett till att medborgarna kunnat höja sin egenförmåga att förebygga brott samt även ökat deras engagemang att vidta brottsförebyggande åtgärder.

Samverkan med kommunen och medborgarna förklarar minskningen i Vellinge

I Skånska Vellinge kommun har bostadsinbrotten sedan 2015 minskat med 45 procent fram till årsskiftet 2017. Jörgen Sjåstad, kommunpolis i Vellinge har lyckats bra här i sitt brottsförebyggande arbete genom att vidta en rad olika åtgärder.

Jörgens arbete har handlat om att etablera ett bra samarbete med kommunen för att de tillsammans ska kunna genomföra brottsförebyggande insatser avseende att minska antalet bostadsinbrott i kommunen. Den gemensamma målbilden har varit att förmå medborgarna att höja sin egenförmåga att förebygga brott, vilket också skett genom att höja medborgarnas kunskap via kommunikativa insatser. Resultatet är att flera grannsamverkansgrupper startat upp i kommunen. Detta i kombination med att lokala fordonskontroller vid tätorternas in- och utfarter genomförts har fått till följd att antalet bostadsinbrott drastiskt minskat i kommunen.

- Jag är mycket nöjd med trenden i Vellinge kommun. Förändringen har skett för att vi är många som arbetar för samma sak, polisen, Vellinge kommun och medborgarna. Men även försäkringsbolag och andra externa aktörer har bidragit till minskningen vi nu ser, säger Jörgen Sjåstad, kommunpolis i Vellinge kommun. 

Målet om en halvering av antalet bostadsinbrott ska uppnås

Polisen i region Syd nöjer sig inte med en 28 procentig minskning, utan målet är fortsatt att nå en halvering av antalet bostadsinbrott. Detta ska uppnås genom kommunpolisernas fortsatta effektiva brottsförebyggande arbete i samverkan med kommunerna. Men också genom att engagera fler medborgare i att öka deras egenförmåga till att förhindra bostadsinbrott hos den enskilde samt fortsatt ihärdigt arbete i att begränsa möjligheterna för internationella stöldligor.

Statistik

Statistik över samtliga kommuner i polisregion Syd

Läs också:

Till toppen