Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Fler än någonsin kallas till prövning

I dagarna får drygt 4 500 personer som sökt till polisutbildningen kallelse till medicinsk och fysisk prövning hos Rekryteringsmyndigheten. Det är fler än någon gång tidigare.

Intresset för att bli polis är stort men för att bli antagen till polisutbildningen måste man uppfylla ett antal krav samt klara prövningen hos Rekryteringsmyndigheten. Prövningen består av många olika moment, bland annat medicinska undersökningar, styrke- och konditionstester, teoretiskt test, personlighetstest och psykologintervju.

Av de 9 594 personer som i november sökte till polisutbildningen som börjar i augusti har 4 771 personer gått vidare i antagningsprocessen. 4 565 av dem kallas nu till prövning hos Rekryteringsmyndigheten i Stockholm eller Malmö. Övriga 206 personer är godkända sedan tidigare och kallas inte på nytt.

En av dem som har prövningen färskt i minnet är  Johan Jonsson som går på polisutbildningen:

Hur förberedde du dig inför testerna?

– Det var mest mentala förberedelser. Jag funderade inte så mycket på den fysiska delen, eftersom jag tränade sex dagar i veckan. Det är inte nödvändigt för att klara de fysiska testerna. Det är väl anpassade krav. Löptränar du till exempel regelbundet och håller igång allmänt är det inga omänskliga krav. Mycket handlar om att hantera sin egen kroppsvikt.

 Hur upplevde du intelligens- och kunskapstesterna?

– Det är många frågor att svara på. Om språk, ordförståelse, matematik, logiskt tänkande med mera. Du får tydliga instruktioner på datorn om vad som gäller för varje del. Det är bara att ta det lugnt.

Har du några andra råd att dela med dig av?

– Fundera igenom hur du är som person och varför du vill bli polis. Försök att slappna av och prata med de andra under prövningen, så minskar nervositeten som många kan känna när de sitter och väntar på sin tur.

Läs om momenten i den medicinska och fysiska prövningen på Rekryteringsmyndighetens webbplats

Träningstips och information om antagningskrav och utbildning

Om polisutbildningen

Det går att söka till polisutbildning två gånger per år, på våren och hösten. Till utbildningen som startar i augusti 2018 finns det 800 utbildningsplatser fördelat på lärosätena i Umeå, Växjö och Huddinge söder om Stockholm. Det går att läsa utbildningen på distans.

Den medicinska och psykologiska prövningen genomförs från och med den 29 januari till och med den 9 maj 2018. I slutet av maj fattar Polismyndigheten beslut om vilka som ska antas till polisutbildningen. Antagningsbesked skickas ut i månadsskiftet maj/juni.

Attrahera fler lämpliga personer och fylla platserna på polisutbildningen är tillsammans med att behålla medarbetare och återanställa tidigare anställda viktiga åtgärder för att öka antalet medarbetare så att polisen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

 

Till toppen