Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Hjälp till att göra Halmstad tryggare

Halmstads kommun och polisen fortsätter sitt gemensamma brottsförebyggande arbete. Svaren från årets enkät blir ett av underlagen för årets medborgarlöfte. Du kan bidra genom att svara på frågorna.

Medborgarlöfte är ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Det innebär att Halmstads kommun och polisen jobbar tillsammans med att ta fram konkreta aktiviteter. Aktiviteterna ska göra att invånarna känner sig tryggare och att brottsligheten minskar.

Nu är det dags att ta fram en uppdaterad lägesbild, för att stämma av att det brottsförebyggande arbetet fokuserar på rätt åtgärder. Det sker bland annat genom att alla invånare har möjlighet att besvara en enkät. Vi hoppas du vill bidra genom att svara på frågorna i enkäten.

Det gemensamma arbetet med medborgalöftet började hösten 2016 då representanter från kommunen och polisen var ute på flera platser för att höra vad invånarna tänker om trygghet. Det resulterade i cirka 1 200 svar från allmänheten om deras upplevelse av tryggheten i kommunen.

I februari 2017 beslutade  Polismyndigheten och kommunfullmäktige om medborgarlöfte och under året har det praktiska arbetet med att uppfylla löftena pågått, baserat på vad som kom fram i dialog med invånarna.

Peter Öhrn är kommunpolis i Halmstad.
– Det är nu dags att ”sondera terrängen” efter att ett år har förflutit sedan medborgarlöftet för 2017 tog form. Det löftet innebar att öka den upplevda tryggheten i de centrala delarna av Andersberg, Vallås och Halmstads centrumkärna. Vår målsättning är att fortsätta det arbetet eftersom förändringar som denna kräver tid. Vi går nu ut med samma enkät som inför 2017 för att höra allmänhetens åsikter gällande tryggheten i Halmstad. Skulle lägesbilden ha förändrats så ska vi naturligtvis formera det nya medborgarlöftet för 2018 efter det. Det är dock viktigt att poängtera att det är i den samlade lägesbilden från invånare, kommun och polis som vi ska hitta beröringspunkter att arbeta med, säger han.

Halmstads medborgarlöfte för 2017

 

Till toppen