Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kameror på Stortorget får ljudsensorer

Ljudsensorerna uppfattar ljudet av skottlossning och gör det möjligt för polisen att ingripa snabbt.

Polisen har tillstånd för kameraövervakning på flera platser i Malmö. När tillståndet för kamerorna på Stortorget skulle förnyas kompletterades ansökan med ytterligare en ansökan om att installera ljudsensorer, vilket godkändes av Länsstyrelsen i slutet av december 2017.

- Anledningen till att vi började med Stortorget, som inte är en plats som utmärker sig med just skottlossning, var för att vi ville se om Länsstyrelsen delade vår uppfattning om att detta inte var integritetskränkande. Vår plan var att om vi fick tillstånd så skulle vi gå vidare med att ansöka på de andra platserna i Malmö. Länsstyrelsen delade vår uppfattning och vi arbetar därför vidare enligt vår plan, säger Mats Karlsson, biträdande polisområdeschef i Malmö.

Ljudsensorerna sätts upp inom det kameraövervakade området och skickar signaler till kamerorna, som då riktas mot det område som ljudet kommer ifrån. Mikrofonerna är anpassade till att enbart uppfatta och känna igen ljudet av skottlossning och uppfattar inte samtal mellan personer som befinner sig på platsen.

- En tydlig fördel med detta system är att vi dels kommer att få besked om en skottlossning i realtid och dels att kamerorna kan fånga delar av förloppet, säger Mats Karlsson och fortsätter:

- Jag vill även betona att tekniken med ljudsensorer inte är monterad utan vi ansöker om tillstånd och sedan kommer en upphandling att genomföras. Vår förhoppning är att få det på plats under våren 2018.

I tillståndet för kameraövervakning på Stortorget utökas också tiderna för inspelning till att gälla från klockan 20.00 på helgerna.

I takt med att tillstånden för kameraövervakning ska förnyas kommer polisen i Malmö att ansöka om att komplettera kameraövervakningen med ljudsensorer på fler platser.

Till toppen