Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kommentar till blåljusutredningen

Rikspolischefen välkomnar blåljusutredningens förslag om bland annat ett nytt brott för blåljussabotage.

− Vi har väntat på den här utredningen och välkomnar förslagen. Det är viktigt att regeringen nu driver lagstiftningsfrågan snabbt framåt. Samhället måste markera tydligt när någon angriper de som är satta att skydda och hjälpa alla andra, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Blåljusutredningen har tre huvudförslag, där lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019:

  • Ett nytt brott om blåljussabotage ska införas i brottsbalken.
  • Skärpta straffsatser för grovt våld eller hot mot tjänsteman.
  • En straffskärpningsgrund inför i brottsbalken för våld eller hot mot en annan person på grund av dennes arbete.

Blåljusutredningen fortsätter nu sitt arbete, bland annat med att kartlägga domstolsavgöranden som gäller polismäns rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa deras rätt till ersättning.

Den 28 december skrev rikspolischefen och ställföreträdande rikspolischef, Mats Löfving, en artikel på Dagens Nyheters debattsida om angreppen mot poliser: ”Det är för lätt för kriminella att komma undan idag”.

Läs mer på regeringens hemsida: Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal

Till toppen