Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny information om ärendet i Bjärred

Den omfattande förundersökningen om mord som påbörjades den 9 januari när en familj hittades avlidna i sin bostad i Bjärred pågår fortfarande.

Polisen har nu en sammantagen uppfattning av vad som har skett i villan men inväntar fortfarande svar på olika analyser för att kunna få en fullständig bild av händelseförlopp och dödsorsaker.

Det fanns ett avskedsbrev från föräldraparet som berättade att man varit överens om beslutet att avsluta sina och sina döttrars liv. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Brevet var undertecknat av båda föräldrarna.

Polisen har hållit ett femtiotal förhör med anhöriga och andra utanför familjekretsen för att få relevant information och kunskap om den situation som fanns i familjen. Det har också gjorts omfattande tekniska underökningar i huset som kommer att vara avspärrat så länge det behövs för att slutföra förundersökningen.

Familjens anhöriga är underrättade om vad som hittills framkommit i utredningen.

Förundersökningen kommer med största sannolikhet att läggas ner när den är klar, eftersom de misstänkta inte längre är i livet.

Ingen ytterligare information kommer att lämnas och polisen kommer inte att hålla presskonferens i detta ärende.

Till toppen