Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polisen får dispens för transportburar

Jordbruksverket förlänger polisens dispens att använda de transportburar för tjänstehundar som inte anses uppfylla minimimåtten. Från 2023 ska polisens alla hundfordon uppfylla kraven.

Jordbruksverkets dispens gäller både minimimåtten för transportburar i fordon samt den tid polisens tjänstehundar tillbringar i burarna vid polisiära insatser.
 
– Jordbruksverkets beslut innebär att de ger oss tilliten att förändra transportburarna under ordnade former och i rimlig takt fram till år 2023. För polisen är frågan om transportburarna viktig att lösa, då polishundarna är en vital del av polisverksamheten. Samtidigt får vi räkna med att åtgärderna blir mycket kostnadskrävande, säger Klas Friberg, nationellt processansvarig för polishundsverksamheten.

Dispens sedan 2015

Polismyndigheten har sedan 2015 beviljats dispens från bestämmelserna eftersom en stor del av de hundburar som används i polisens fordon inte uppfyller Jordbruksverkets krav på lägsta godtagbara minimimått för transportburar.

Jordbruksverkets senaste beslut innebär att dispensen förlängs till och med december år 2022, då kraven ska vara uppfyllda.

Hundbilar ska bytas ut under fem år

Villkoret för dispensen är att polisen under de närmaste fem åren prioriterar att byta ut fordonen med de kortaste burarna.

När nya fordon med större burar tas i drift ska polisen i möjligaste mån prioritera förvaring av stora hundar i de nya förvaringsutrymmena.

Polisen ska också årligen redovisa hur fordonsparken bytts ut och hur hundbeståndet ändrats.

Plats för två hundburar

Att bygga om de nuvarande hundfordonen är inte genomförbart utan hundbilarna ska bytas ut mot nya. Ett arbete som nu förbereds nationellt:

– Vi har en femårig utbytesplan för att successivt byta till nya hundfordon med plats för två hundburar som uppfyller Jordbruksverkets krav. Enligt beslut av processägaren och nationella hundrådet ska våra nya hundfordon motsvara hundverksamhetens krav och där ska också finnas baksäte med plats att transportera omhändertagna personer, säger Anders Månsson, nationell handläggare för polisens hundverksamhet.

Utryckningsfordon

Polisen är mycket mån om att tjänstehundarna har en bra och säker miljö. Transportburarna är platsbyggda i fordonen och särskilt utformade för att vara till hundens bästa.

Det finns dock särskilda omständigheter att ta ställning till med tanke på att hundarna transporteras i utryckningsfordon.

Från 1 januari 2018 ansvarar polisens ekonomiavdelning för polisens hundfordon och därmed även för kommande fordonsbyten.

Till toppen