Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Politiker får råd om säkerhet

Undvik att informera okända om var, hur och när du reser. Informera gärna arbetskamrater och anhöriga om planerade programpunkter, särskilt om de kan uppfattas om kontroversiella. Det är några råd ur den nya versionen av handboken Personlig säkerhet.

Den senaste trygghetsrapporten från Brottsförebyggande rådet visar att hoten mot förtroendevalda ökar. Handboken Personlig säkerhet, som ges ut av Säkerhetspolisen i nära samarbete med Polismyndigheten, ska ge både förebyggande råd och råd kring hur man som politiker hanterar om man råkar ut för hot, trakasserier eller våld.

– Vår intention är inte att skrämma folk till överdriven oro, men man ska vara medveten om att det finns faktorer som är allvarliga. Om man utsätts för hot måste man veta hur man ska agera, man ska vara mentalt förberedd, säger Martin Stein, kriminalkommissarie på Polismyndigheten och andreredaktör för boken, till polisen.se.

Viktig del i förebyggande arbete

Bokens fokus är att ett medvetet förhållningssätt, noggranna förberedelser och aktiva val i vardagen bygger personlig säkerhet. Ingen politiker ska behöva avstå från att engagera sig i en fråga eller fatta beslut på grund av obehag eller faktiska hot.

– Handboken är en viktig del i Säkerhetspolisens förebyggande arbete och kommer lägligt inför valet 2018. Våra politiker ska känna sig trygga och säkra när de diskuterar och för ut politiska frågor. Råden i den här boken ska ses som stöd i deras arbete och uppdrag, säger Anders Thornberg, säkerhetspolischef.

Nya kapitel om bland annat sociala medier

Den förra versionen av handboken har tio år på nacken. Nu finns nya kapitel om hat och hot i sociala medier, påverkansoperationer och IT-säkerhet.

– Vi har tagit ett större tag kring otillåten påverkan, exempelvis om att man kan bli utsatt för information som är helt eller delvis falsk. Skrivningar om terror är också nytt. Det handlar om hur man ska agera om något sådant skulle hända, att man ska ha en evakueringsplan till exempel, säger Martin Stein på Polismyndigheten.

Målgrupp alla politiker

Den nya versionen av Personlig säkerhet ges ut av Säkerhetspolisen i nära samarbete med främst Polismyndigheten. Även ett flertal andra myndigheter har medverkat. Den nya boken har ett tydligare anslag och riktar sig till politiker både centralt, den centrala statsledningen som Säkerhetspolisen skyddar, och politiker regionalt och lokalt, vars skydd polisen ansvarar för.

Handboken blir tillgänglig under januari 2018 och distribueras då till centrala statsledningen och landets kommun- och landstingsfullmäktige. En app med en sammanfattning av boken kommer att tas fram under våren. Handboken finns också på Säkerhetspolisens webbplats.  

Säkerhetspolisens webbplats

Till toppen