Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Statistik och siffror vid inre gränskontrollerna i polisregion Syd

De tillfälliga inre gränskontrollerna fortsätter och är nu inne på tredje året. Statistiken visar vad polisen upptäcker när man är på plats vid Hyllie station, Lernacken och i Helsingborg

Gränspolisen i region Syd består idag av drygt 400 medarbetare, som arbetar med yttre gränskontroll, inre utlänningskontroll, verkställighetsärenden och grova brott. Till detta kommer de av regering och riksdag beslutade tillfälliga inre gränskontrollerna på vissa platser. Siffrorna i statistiken visar att regeringens krav i sina regleringsbrev tillgodoses samtidigt som annan brottslighet visar sig när polisen faktiskt är på plats.

- Under 2017 har vi bland annat prioriterat frågan om att göra kontrolltillfällena så korta som möjligt på Hyllie station samt ha hundraprocentig kontrollnärvaro på de platser vi ansvarar för. Vi är nu nere på sex minuter per kontrolltillfälle på Hyllie station, vilket är en bedrift i sig. Detta blev möjligt när vi anställde hundratalet nya passkontrollanter. Vi är ganska stolta över att ha lyckats med den här utvecklingen, vilket också märks i kontakten med resenärerna. Nu arbetar vi för att passkontrollanterna ska få utökade befogenheter i syfte att utnyttja dem bättre och smartare för att avlasta polispersonalen, säger Michael Mattsson, chef för gränspolisen i region Syd.

Vid den inre gränskontrollsektionen arbetar sammanlagt 235 medarbetare och det talas 34 olika språk. Det är näst intill ovärderligt att kunna kommunicera på flera språk.

- Vi ser mycket positivt på att vi har både mångfald och bredd vid gränspolisen. Gränspolisen är det första man möter när man kommer till Sverige via Öresundsförbindelsen eller till Helsingborg. Personalen har professionellt bemötande som en hjärtefråga i det dagliga arbetet. Gränspolisen står fortfarande under hårt tryck, vilket också märks i statistiken, säger Michael Mattsson.

Gränspolisen lyckas nästan med att upprätthålla de inre gränskontrollerna till hundra procent på de platser man ansvarar för enligt direktiv från regering och riksdag. Vid de inre gränskontroller som utförts på Lernacken/Öresundsförbindelsen, Hyllie station och Helsingborg har man under förra året direktavvisat 5327 personer, 519 personer har sökt asyl, 126 personer har tagits i förvar och 288 personer har frihetsberövats för misstanke om brott.

Under året har personal från de inre gränskontrollerna också deltagit vid några särskilda insatser - EU-toppmötet i Göteborg, Europa League-final i fotboll samt i akutarbetet mot det grova våldet i Malmö och Helsingborg. 

Gränspolisens årsstatistik 2017 över upptäckta brott vid de inre gränskontrollerna

Till toppen