Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av medborgarlöften i Eskilstuna

Polisen och kommunen lovade att stadsdelen Fröslunda ska bli en tryggare stadsdel att bo och leva i. Under 2017 har medborgarlöftet inneburit följande aktiviteter.

Medborgarlöftet inneburit att yttre personal utfört aktiviteter som förlagts i det geografiska området Fröslunda/ Brunnsbacken.

Polisen kommer att arbeta med tillgänglighet, närvaro och synlighet, men också patrullering och riktade trafikkontroller i området

  • Fotpatrullering har skett vid 272 tillfällen.
  • Riktade trafikkontroller har skett vid 350 tillfällen (viss reservation för annan plats).
  • Trafikavdelningen har haft riktade trafikkontroller vid 40 tillfällen.

Polisen kommer att arbeta med att lagföra individer som samlas i grupper och begår brott och skapar otrygghet

Under året har en kartläggning genomförts av de individer som samlas i gäng och skapar otrygghet och begår brott. Polismyndigheten har samverkat med Eskilstuna kommun och flera omhändertaganden har gjorts sed stöd av lagen om vård av unga. Utöver detta har Polismyndigheten gripit och lagfört individer misstänkta för brott i området. Vi har under året sett att de individer som tidigare befann sig i centrum av Fröslunda nu väljer andra platser istället vilket självklart är gynnsamt för omständigheterna som skapar trygghet.

Polisen kommer tillsammans med kommunen arbeta strukturerat med att förebygga de risker som lockar unga till kriminalitet

Under 2017 har Polismyndigheten deltagit i en förebyggande struktur, SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidsverksamhet) på den största högstadieskolan i området.  Skolan har varit sammankallande och från polisen har områdespolisen regelbundet varit närvarande. Vid sidan av detta har en struktur för en veckovis gemensam lägesbild använts i samverkan mellan Polisen och Eskilstuna kommun för att ha en så aktuell bild av läget som möjligt. Sedan tidigare finns Social insatsgrupp etablerad i samverkan mellan olika förvaltningar på kommunen och Polismyndigheten. Socialtjänsten hade under året fältande kapacitet på plats i skolan.

I Fröslunda etablerades under året ett trygghetsnätverk som regelbundet samlade aktörer som är verksamma i stadsdelen för att främja trygghetsskapande åtgärder. Denna verksamhet fortsätter under 2018

Under sommaren genom förde Ung Fritid återigen ett stort arbete som innebar ett stort engagemang; ”Sommartorg”. Aktiviteter skapades i centrum av Fröslunda för att få ett flöde av människor och positiva aktiviter i det offentliga rummet.

Polisen och kommunen kommer tillsammans genomföra trygghetsforum och trygghetsvandringar i Fröslunda och Brunnsbacken under 2017

Trygghetsvandringarna i Fröslunda och brunnsbacken skedde på våren 2017 under ledning av den trygghetskoordinator som är placerad i Fröslunda. Dessa vandringar följdes upp några månader senare. Trygghetsvandringarna visade på vilka platser i områdena deltagarna känner otrygghet på och förslag på lösningar i det offentliga rummet diskuterades. Under 2018 är fler trygghetsvandringar planerade inom ramen för Trygga Eskilstuna (Eskilstunas kommun brottsförebyggande råd)

Sammantaget upplever de aktörer som samverkar i Fröslunda genom kontakter som är etablerade att området känns lugnare. Arbetet med trygghet och brottsförebyggande är dock inte slut- insatserna och aktiviteterna kräver lång tid vilket vilket kommer att visa sig i medborgarlöftet för 2018.

/ Kommunpolis Thomas

Till toppen