Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utökat stöd för barn i riskzon

Ungdomar i riskzonen har sedan tidigare kunnat få stöd av skola, socialtjänst och polis, SSP. Nu har samverkansformen utökats till barn redan från tio år och uppåt.

 När vi samarbetar inom SSP så har vi större möjligheter att under strukturerade former hjälpa barnet ur ett riskbeteende, säger Uppsalas kommunpolis Ulf Lundgren.

Arbetet inom SSP riktar sig till de barn och unga som har börjat begå kriminella handlingar eller som riskerar att halka snett och där varningssignalerna är tydliga om att saker inte står rätt till.

 Det kan handla om flera olika typer av varningssignaler som att barnet har hamnat i dåligt sällskap, inte klarar av sin skolgång eller misstänks använda narkotiska preparat, säger Ulf Lundgren.

Men det är inte bara barnet som myndigheterna fokuserar på utan man tar ett helhetsgrepp om situationen där föräldrar och andra parter är involverade. 

SSP-arbetet som både kan bedrivas på individ- och gruppnivå leds av Uppsala kommuns SSP-team som består av socionomer och behandlingsassistenter.

Arbetet styrs av det samverkansavtal som finns mellan kommunen och polisen. SSP-aktörerna har samordnare i de mest utsatta områdena och arbetar med sociala insatser för att upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa.

Innan arbetet med att hjälpa ett barn och dess familj inom SSP startar erbjuds föräldrarna möjligheten att skriva på ett samtycke till informationsutbyte, som bryter sekretessen mellan skola, socialtjänst och polis.

 Samtycket bidrar till att myndigheter och aktörer kan arbeta utifrån en gemensam lägesbild för att stötta barnet, säger Ulf Lundgren. 

Vill föräldrarna inte det så erbjuds möjligheten till ett nätverksmöte med de aktörer som föräldrarna känner är viktiga att samla för att arbeta för en förändring.

I dagsläget arbetar man inom SSP med 26 ungdomar i åldern 11-15 år. Men nu finns också möjligheten att hjälp barn mer strukturerat ända ner till
10-årsåldern.

 Vi har sett att barn, i vissa fall redan på mellanstadiet, rör sig i en miljö där det finns fog för oro, säger Ulf Lundgren.

SSP – Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis

Till toppen