Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Emmabodafestivalen 2018 blir särskild händelse för polisen

Mellan 25–29 juli är det dags för Emmabodafestivalen. Från polisens sida bedöms evenemanget som en särskild händelse. Detta möjliggör för polisen att kunna arbeta i en resursstark och kompetent poliskommendering med tydliga mål.

Polisen i polisregion Syd kommer att vara på plats under hela festivalen med det övergripande målet att festivalen ska vara trygg och säker för besökarna. Samverkan före och under festivalen sker med arrangören, Emmaboda kommun, Räddningstjänsten och andra relevanta aktörer. Sedan förra hösten arbetar man med olika samverkansaktiviteter för att få en gemensam bild och bra förutsättningar inför årets festival.

– En sammantagen bedömning av förra årets festivalutvärdering har gjort att vi tillsammans med arrangören och andra samverkansaktörer förändrat i skalskyddet, sett till att belysning vid området har förbättrats betydligt, samt lagt ner stor kraft på brandskyddet med tanke på den torka och hetta som denna sommar hittills har inneburit. Säkerhetsfrågorna kommer alltid mycket högt på agendan, säger biträdande kommenderingschef Malena Grann.

Polisinsatsens huvudinriktning är att förebygga narkotikabrottslighet, med särskilt fokus på unga människor och särskilt på icke tidigare kända individer i narkotikasammanhang. Polisen ska också i sitt arbete skapa trygghet och verka brottsförebyggande genom att röra sig på och utanför festivalområdet. Upptäcksrisken ska vara stor för den som brukar eller hanterar narkotika under festivalen. Andelen kvinnor som missbrukar cannabis är enligt gjord folkhälsoenkät 30 procent av det totala antalet missbrukare. Polisinsatsen har bland annat som mål att detta ska avspeglas i polisens ingripanden. De brott som rapporteras och dokumenteras under festivaldagarna kommer att utredas på plats så långt detta är möjligt för att skapa goda förutsättningar för efterföljande utredningsarbete och lagföring.

Polisrelaterade frågor före eller under festivalen besvaras av kommunikationsansvarig Ewa-Gun Westford, 070-547 18 57 eller ewa-gun.westford@polisen.se

Till toppen