En person utan handlingar i utökad kontroll

Arlandapolisen har påträffat en person utan handlingar på ett flyg från Aten. Detta är en av de första kontroller som genomförts efter beslutet om att utöka den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till att gälla flera hamnar och även flygplatser.

– Vi har gjort vår första inre gränskontroll i dag på ett flyg från Aten. En av de kontrollerade personerna, som inte kunde styrka sin identitet och saknade handlingar, sökte asyl. Nu lämnar vi ärendet till Migrationsverket, säger Cajsa Velden, tillförordnad lokalpolisområdeschef på Arlanda, till polisen.se.

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015. Då kom det ett stort antal migranter över främst Öresundbron och med färjetrafiken i södra Sverige.

Från och med måndagen utökades den återinförda gränskontrollen vid inre gräns till att gälla flera hamnar och Sveriges större flygplatser.

– Om det inte hade varit gränskontroll hade personen gått in i landet och det kan hända att denne hade sökt asyl hos Migrationsverket, det är det vanligaste, eller så hade personen bara försvunnit och levt papperslöst, säger Cajsa Velden till polisen.se.

Syftet med de utökade kontrollerna är att kunna identifiera asylsökande, ekonomiska migranter samt potentiella terrorister och andra brottslingar bland de resande.

Till toppen