Lyckade evenemang i Lidköping och Töreboda

Lidkoping

Med en stor publik blev årets upplaga av Power Big Meet i Lidköping en riktig folkfest.

- Med tanke på mängden människor som rörde sig på Power Big Meet på Hovby flygplats och under cruisingen inne i Lidköping så har alltsammans flutit på väldigt bra, rapporterade pressavdelningens Hans Lippens på söndagsmorgonen. Det var dessutom väldigt mycket bilar i rörelse under lördagskvällens cruising, arrangören fick öppna en reservslinga.

Polisinsatsen i Lidköpings centrala delar, samt till och från Hovby, fokuserade främst på trafiksäkerhetsarbete genom fordons- och förarkontroller.

– Vi genomförde en stor mängd kontroller, men de ledde bara till ett fåtal rapporter, berättar Peter Spjuth, insatschef i Lidköping. Vi genomförde också många nykterhetskontroller, men vi hittade inte en enda rattfyllerist. Däremot utfärdade vi en del ordningsförelägganden.

– Ordningsinsatsen i centrala Lidköping kretsade kring cruisingen, samt det som har rört sig kring cruisingslingan. Vi arbetade med att förebygga olyckor genom att bevaka så att reglerna i samband med cruisingen efterföljdes. De som åkte på motorhuven och liknande har fått böter.

Torsdagen och fredagen blev polisiärt lugnare än förväntat, enligt Peter Spjuth.

– Lördagen blev däremot som vi trodde innan, med fler bilar i cruisingen. Vi genomförde ett antal ingripanden mot ordningstörningar, fylleri och brott.

Thomas Dellenhed, insatschef på Törebodafestivalen, rapporterar också om ett trevligt evenemang med god stämning.

– Sen har vi haft mycket att göra, främst när det gäller omhändertagande av berusade personer. Däremot har det bara förekommit mindre trafikstörningar och ordningsstörningar.

Jämfört med tidigare år har omhändertagandet av berusade personer ökat.

– Arrangören ska titta på det här och försöka ta reda på vad ökningen beror på. Men en förklaring kan delvis vara att polisen valde att plocka bort berusade personer redan i ett tidigt skede.

Till toppen