Morden i Örebro hanteras som särskild händelse

Efter de allvarliga händelserna i stadsdelen Vivalla i Örebro så har polisregion Bergslagen beslutat om särskild händelse.

Det var under tisdagskvällen som två personer avlidit till följd av skador från en skottlossning. En tredje person är skottskadad och vårdas på sjukhus. En person är anhållen misstänkt för mord.

Gårdagens mord och mordförsök i Vivalla är en synnerligen allvarlig händelse av lokal, regional, men även nationell betydelse. Därför har polisregion Bergslagen idag fattat beslut om att inleda en regional särskild händelse och utsett polismätaren Per Lundbäck som kommenderingschef.

- Avsikten med den särskilda händelsen är att säkerställa att utredningen kan bedrivas med tillräcklig kraft och uthållighet, att det skapas förutsättningar för det trygghetsskapande arbetet i Vivalla samt att planera och förbereda oss inför en eventuell fortsättning eller om en eskalering inträffar, säger biträdande regionpolischef Niclas Hallgren.

Polisen har spärrat ett stort område runt brottsplatsen och tekniska undersökningar kommer att pågå under dagen. Andra utredningsåtgärder såsom dörrknackning, inre spaning och vittnesförhör pågår också.

- Vi kommer att arbeta med ordinarie metoder och så långt som möjligt med den resurs som arbetar i området till vardags. Till stöd för det arbetet finns hela regionens resurs och förmåga, säger Niclas Hallgren.

Polisen kommer att öka sin närvaro i Vivalla i trygghetsskapande syfte. Samverkan sker med Örebrobostäder (ÖBO) och Örebro kommun.

Det är grova brott inom polisområde Örebro län som hanterar utredningen. De trygghetsskapande åtgärderna har lokalpolisområde Örebro ansvar för.

Till toppen