Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny satsning mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn

Gromning

Bild: Lars Hedelin

Genom att öka kunskapen om ett tabubelagt ämne kan fler barn och unga skyddas mot internetrelaterade sexuella övergrepp. En ny satsning i Västsverige fokuserar på hur brotten kan förhindras, offren få hjälp och förövarna vård.

– Övergrepp på barn via nätet uppmärksammas ofta i media, men fortfarande är det ett ämne som är svårt att tala om. Från polisens sida ser vi behovet av att ytterligare synliggöra brotten för att förhindra att fler utsätts, säger Birgitta Dellenhed, chef för IT-brottssektionen vid polisen i region Väst. 

I höst genomför polisen tillsammans med Närhälsan Sexualmedicinskt centrum en gemensam satsning för att ytterligare öka kunskapen om internetrelaterade sexuella övergrepp. Som ett första steg arrangeras ett heldagsseminarium den 13 september i Göteborg. 

Det handlar om att höja kunskapsnivån ytterligare bland medarbetare inom hela rättsväsendet som arbetar med offer och förövare. Seminariet är också ett sätt att sprida kunskaper till politiker, opinionsbildare och journalister. 

– Ytterst är syftet och skydda barn och förhindra nya övergrepp. Men också att visa att det finns vägar till förändring. Det går att bryta destruktiva mönster genom vårdinsatser, säger Emma Svanholm, enhetschef för Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inom Västra Götalandsregionen. 

Bakgrunden är att polisens IT-brottssektion för närvarande stärker sin förmåga att arbeta mot internetrelaterad brottslighet. Resursförstärkningen med IT-forensiker och utredare ger större möjligheter att upptäcka fler brott. Som en naturlig följd bedöms även vårdbehovet att öka på sikt.

Till toppen