Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens arbete med de pågående bränderna

Polisen har flera betydelsefulla uppgifter i samband med de pågående bränderna. De viktigaste är att rädda liv och begränsa skador. Idag beslutade polisens nationella operativa ledningsgrupp om resursförstärkning i framför allt region Mitt.

Polisens huvuduppdrag i samband med bränderna, som att rädda liv och begränsa skador, innebär att göra avspärrningar, dirigera trafik och evakuera boende enligt räddningstjänstens beslut.

Bränderna påverkar i huvudsak polisregionerna Mitt, Nord och Bergslagen. Region Mitt, som är mest ansträngd, får därför resurser från de övriga polisregioner som inte är drabbade av bränder i nuläget.

- Vi har idag haft ett möte med samtliga polisregioner för att få kontroll på situationen och beslutat om att förstärka i huvudsak i region Mitt med ett antal poliser, från bland annat region Öst, Väst, Syd och Stockholm. Detta är viktigt för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag på ett säkert sätt, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

I polisregion Mitt, där det brinner på flera platser i Ljusdals kommun, har polisflyget bistått räddningsledaren.

- Vi kontrollerar om det finns människor eller hus som är i fara, så att polisen får ett underlag för att bedöma behovet av evakueringar. Vi följer också brändernas utbredning och intensitet. Vårt arbete stödjer de som arbetar med räddningsinsatsen på marken, genom att de på ett bättre sätt kan planera sitt arbete, säger Dick Johansson, sektionschef för polisflyget, Noa.

Det är också polisens uppgift att undersöka om något brott ligger bakom en brand. Lär dig mer om polisens uppgifter vid bränder

Ring 113 13 om du har frågor om bränderna

Till toppen