Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens arbete vid allmänna sammankomster

Vad gäller när en organisation ansöker om tillstånd för att hålla en allmän sammankomst, till exempel ett möte med bokbord och där de tänker dela ut flygblad?

Grundläggande i Sverige är att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar. Polisens arbete syftar till att skapa praktiska förutsättningar för att de grundlagsskyddade opinionsyttringarna eller demonstrationerna ska kunna genomföras. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet vid arrangemangen och lagföra eventuella brott.

Om en organisation ansöker om tillstånd på en plats som är ledig har polisens tillståndsenhet små möjligheter att säga nej. Rätten att uttrycka sin åsikt har starkt stöd i grundlagen.

– Polisen arbetar med de verktyg vi har och på alla sätt för att alla ska kunna uttrycka sin åsikt och känna sig trygga, säger Elisabeth Anestad, biträdande kommenderingschef för polisens insats i Almedalen.

Det finns endast möjlighet att säga nej om den önskade platsen inte är ledig eller om det finns överhängande risk för svårare oordning eller svårare trafikstörningar. Vad som är svårare oordning har prövats vid ett antal tillfällen som till exempel de demonstrationer som tidigare år hölls i Salem i december varje år för ett antal år sedan.

Polisen har en kommendering i Almedalen varje år. Målen med den är att se till att alla ska kunna uttrycka sin åsikt och att ordning och säkerhet ska råda.

– Vi tar människors oro på allvar. Det kommer att vara poliser på plats och vi har dialog med de berörda och de som eventuellt känner sig oroliga, säger Elisabeth Anestad.

Till toppen