Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.

Polisens fortsatta arbete i Almedalen och nattens händelser

Polisen har en kommendering i Almedalen varje år. Målen med den, är att enligt de lagar och regler som finns, se till att alla ska kunna uttrycka sin åsikt. Många har frågor angående den lagstiftning som finns och polisens arbete utifrån densamma.

– Jag har stor förståelse för att det finns frågor om både lagstiftningen och polisens agerande utifrån de lagar och regler som finns. Vi försöker berätta i alla kanaler vi kan och förklara hur vi agerar och varför. Vi från kommenderingsledningen vill börja med säga att den personal som ingår i kommenderingen gör ett mycket bra och omfattande jobb under pressade omständigheter, säger Fredrik Persson, biträdande kommenderingschef.

Grundläggande i Sverige är att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar. Polisens arbete syftar till att skapa praktiska förutsättningar för att de grundlagsskyddade opinionsyttringarna, allmänna sammankomster eller demonstrationerna ska kunna genomföras. Polisen har ansvar för ordning och säkerhet vid arrangemangen och lagför vid eventuella brott. Det har varit och är uppdraget i Almedalen.

I nuläget, lördag den 7 juli, arbetar polisen med runt 25 brottsanmälningar som kommit under veckan. Det handlar bland annat om misshandel, hets mot folkgrupp, skadegörelse samt störande av allmän sammankomst.

Under natten till lördag den 7 juli greps och anhölls fem personer i Visby. Brottsrubriceringen är hets mot folkgrupp och utredningsarbetet fortsätter under dagen med bland annat vittnesförhör och genomgång av det filmmaterial som finns.

Under veckan har en rad frågor ställts om lagstiftningen och hur polisen arbetar efter den. Ett försök att besvara ett antal av frågorna görs nedan:

Kunde polisen inte helt enkelt sagt nej till våldsbejakande organisationer i Almedalen? Kunde man inte befara att det skulle bli stökigt och bråk – räcker det inte som skäl?

– Om en organisation ansöker om tillstånd på en plats som är ledig har polisens tillståndsenhet små möjligheter att säga nej. Rätten att uttrycka sin åsikt har starkt stöd i grundlagen. Det finns endast möjlighet att säga nej om den önskade platsen inte är ledig eller om det finns överhängande risk för svårare oordning eller svårare trafikstörningar. Vad som är svårare oordning har prövats vid ett antal tillfällen som till exempel de demonstrationer som tidigare år hölls i Salem i december varje år för ett antal år sedan, säger Fredrik Persson.

Hur agerar polisen vid möten och allmänna sammankomster om konflikter uppstår?

– Uppdraget är i grunden att se till att den allmänna sammankomsten, mötet, paraden och så vidare kan genomföras med så få störningar som möjligt. Vi gör hela tiden taktiska överväganden och ofta handlar det om att se till att eventuellt bråk och sammanstörningar avbryts eller minimeras. Polisen väljer inte sida utan uppdraget är att se till att våldet inte eskalerar på platsen. En person som begår brott kan vi gripa vid annat tillfälle där risken för större bråk och att människor blir skadade är mindre. Det är ständiga avvägningar som måste göras i polisens arbete, säger Fredrik Persson.

Hur jobbar polisen vidare under de dagar som är kvar i Almedalen?

– Utredningsarbetet i de ärenden som kommit in fortsätter med full kraft. Vi gör, när det gäller vår polisresurs, nya avvägningar varje dag utifrån händelseutvecklingen – och vi tar människors oro på allvar. Det kommer att vara poliser – uniformerade och civilklädda – ute dag och natt för att förhindra ytterligare brott. Vi kan inte vara överallt men vi gör vårt yttersta för att dels se till att inte brott sker, dels för att lagföra och gripa när brott sker, säger Fredrik Persson.

Till toppen