Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Resultat Emmabodafestivalen 2018

Narkotikaproblematiken på festivalen fortsatte även i år.

För andra gången hanterades festivalen som en särskild händelse för polisregion Syd. Det övergripande målet med trygghet och säkerhet uppnåddes i samverkan med arrangör, sjukvård, kommun och räddningstjänst. Under årets festival fokuserades också särskilt på faran för bränder i skog och mark samt det totala eldningsförbudet. Information och många brandsläckare inom synhåll borgade för god beredskap och stor medvetenhet om riskerna. Årets festival hade kortats med en dag samt att åldersgränsen i år höjts till 18 år. Det uppdagades ändå fler narkotikarelaterade brott än i fjol. Det förekom också helt öppen narkotikahantering inne på området.

Lokalpolisområdet har jobbat aktivt under hela året med olika samverkansfrågor. Polisen har även stärkt upp villkoren för arrangören. Trots flera förebyggande åtgärder ser polisen att narkotikaproblematiken fortsätter. Det har funnits närvaro av kända fokuspersoner från våra problemområden.

Den första preliminära statistiken visar liksom i fjol att förekomsten av narkotika är mycket hög. Det handlar om allt från ringa brott till grova brott. Andelen kvinnor som missbrukar cannabis är enligt folkhälsoenkäten 30 % av det totala antalet missbrukare. Detta skulle särskilt avspeglas i polisinsatsens ingripanden. 89 kvinnor misstänks för narkotikabrott, vilket är 23 %.

Statistik från Emmabodafestivalen 2018

Fyra personer frihetsberövades för innehav i överlåtelsesyfte, varav två häktades. Två anhölls under natten till söndagen där åklagaren under dagen tog beslut om fortsatt anhållande. Hos en av dessa genomfördes en husrannsakan i bostaden en bostad, där även en pistol anträffades och anmälan om misstanke om vapenbrott upprättades.

Till toppen