Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Trafikstörningar att vänta i helgen

Med anledning av bilträffen i Västerås kommer flera vägar enkelriktas under fredag och lördag. Det kommer innebära svårigheter att ta sig fram med bil. Om möjligt välj andra färdsätt.

I helgen förväntas många bilar komma till en träff i Västerås. De kommer köra en så kallad crusing i stora delar av centrala Västerås och det kommer påverka trafiken. För att underlätta framkomligheten för utryckningsfordon kommer Köpingsvägen, Sjöhagsvägen och Kungsängsgatan enkelriktas under delar av dygnen. På Hamngatan är trafiken helt avstängd.

Planeringen är att avspärrningarna ska börja gälla från klockan 17.00 både fredag och lördag. Skulle trafiksituationen kräva det kan det bli tidigare. Båda körbanorna och Hamngatan kommer öppnas igen från klockan 01.00, men tiden kan även här förlängas om det är stort tryck i trafiken.

Nytt för i år är att polisen har öppnat upp Djuphamnsvägen som en del av cruisingsträckan. Bilar kan därför välja att ta av Djuphamnsvägen istället för att fortstätta ut till Hammarby-rampen där det tidigare år varit trafikstörningar.

Den stora mängden trafik som väntas till Västerås kommer påverka den allmänna trafiksituationen. Det kommer vara svårt att ta sig fram med bil och kollektivtrafiken kan påverkas (http://www.vl.se/). Om möjligt välj därför andra färdsätt.

Till toppen