Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utökade inre gränskontroller på flygplatser och hamnar

Landv_11

Polisen utökar nu de inre gränskontrollerna, till exempel vid flygplatser och hamnar. Samtliga resenärer uppmanas att alltid ha med sig giltiga resehandlingar – även vid resor till de nordiska länderna och till länder som ingår i Schengensamarbetet.

Polisen utökar nu de inre gränskontrollerna, till exempel vid flygplatser och hamnar. Bakgrunden är en förändrad hotbild – kontrollerna syftar bland annat till att upptäcka grova brottslingar och potentiella terrorister.

Sedan 2015 finns ett gällande regeringsbeslut om tillfälligt återinförda gränskontroller. Efter ett nytt regeringsbeslut i maj har polismyndigheten nu fått möjlighet att ändra omfattning och platser för de inre gränskontrollerna. Efter att ha analyserat dagsläget har polisen beslutat att man ska utöka de återinförda gränskontrollerna, så att de även kommer att ske på flera av Sveriges stora flygplatser – som Landvetter flygplats.

– Ett av skälen till att vi väljer att utöka gränskontrollerna är informationsinhämtning, förklarar Mikael Holmgren, t f chef på gränspolisen i region Väst. Vi behöver lära oss mer om strömningarna som finns i Europa – vilka som reser till och från Sverige och hur de reser. Vi vill också upptäcka personer som sysslar med gränsöverskridande brottslighet, som människohandel.

Sverige återinförde gränskontrollerna vid flyktingkrisen under hösten 2015, men då var situationen annorlunda. Migranterna reste vid den här tiden mestadels in i landet i via färjetrafiken i Södra Sverige eller Öresundbron. Nu gäller andra resrutter och gränskontrollerna behöver därför genomföras på fler ställen.

– Omfattningen av kontrollerna kommer att variera beroende på den dagsaktuella situationen, säger Mikael Holmgren. Vi kan exempelvis göra stickprov vid utvalda färjeankomster, eller vid vissa ankommande flyg från andra Schengenländer. Så långt har den inre gränskontrollen på Landvetter lett till att ett 15-tal personer har hämtats in för fördjupade kontroller och att ett 5-tal personer har nekats inresa i landet.

Beslutet om de utökade gränskontrollerna gäller för perioden 2 juli till 11 november 2018. Med inre gräns menar man den gräns som finns mot länderna som ingår i Schengensamarbetet – normalt kan människor röra sig fritt mellan länderna i Schengen. Samtidigt fortsätter de tidigare kontrollerna för bil- och tågtrafik över Öresundsbron och i ett antal hamnar.

– Ambitionen är att gränskontrollerna i minsta möjliga mån ska inverka på den fria rörligheten inom Schengen och att allmänheten ska påverkas så lite som möjligt.

Polisen uppmanar samtliga resenärer att alltid ha med sig giltiga resehandlingar – även vid resor till de nordiska länderna och till länder som ingår i Schengensamarbetet.

Läs mer om giltiga resehandlingar

Till toppen