Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Enklare att använda kamerabevakning

Onsdag 13 juni fattade riksdagen beslut om ny kamerabevakningslag. För polisen och Säkerhetspolisen utökas möjligheten att använda kamerabevakning utan tillstånd från 30 till 90 dagar.

Den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning. Den innebär också att reglerna anpassas efter det nya dataskyddsdirektivet GDPR och stärker på sätt även integriteten.

– Kamerabevakning är viktigt för polisen både av utredningstekniska skäl och dessutom upplever många att kameror är trygghetsskapande. För polisen är den nya lagen ett steg i rätt riktning. Den ger utökade möjligheter för Polismyndigheten att få tillstånd för kamerabevakning. Helst hade vi sett att tillståndskravet helt tagits bort för polisens brottsbekämpande verksamhet och vi knyter stora förhoppningar till en pågående utredning i den delen, säger Anders Hall, utvecklingschef på polisens nationella operativa avdelning.

Den nya lagen träder i kraft 1 augusti i år. I och med det blir också Datainspektionen ny tillstånds- och tillsynsmyndighet för kamerabevakning.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att avskaffa kravet på tillstånd för polisens och andra brottsbekämpande myndigheters kamerabevakning. Inom regeringen pågår just nu en utredning som bland annat har till uppdrag att föreslå förenklingar för brottsbekämpande myndighetes kameraövervakning, med utgångspunkten att tillståndsplikten ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt.

Till toppen