Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ärenden om misstänkt penningtvätt ökar

Antalet rapporter till polisen om misstänkt penningtvätt och finansiering ökade med 25 procent 2017 jämfört med året innan. Finanspolisen fick in 16 500 rapporter om misstänkta transaktioner under förra året.

– Ny lagstiftning, åtgärder från olika brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare, samt ökat fokus på penningtvätt och terrorfinansiering har säkert bidragit till att mörkertalet minskar, säger Angelica Wallmark, chef för Finanspolisen

Finanspolisen går från att identifiera enskilda penningtvättare till att identifiera nätverk med omfattande transaktioner, där fokus ligger på att identifiera och vidta åtgärder mot de centrala och mer betydelsefulla möjliggörarna för penningtvätt, inte förbrotten i sig.
Transaktioner som har med penningtvätt och terrorfinansiering att göra har ofta kopplingar till utlandet. Därför blir internationella samarbetet allt mer viktigt för att nå framgång.
– Vi ser att förbrott, främst mot välfärden, sker i Sverige och att dessa brottsutbyten snabbt skiktas genom transaktioner till utlandet, säger Angelica Wallmark.

Finanspolisens rapport

Till toppen