Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Inget tyder på brott bakom uppmärksammat dödsfall

Förundersökningen läggs ned när det gäller den man som anträffades död i Ullared i april 2016. Efter nya förhör och andra utredningsåtgärder har inget framkommit som tyder på att något brott har orsakat mannens död.

Den avlidne mannen anträffades utomhus i ett skogsparti. Den rättsmedicinska obduktionen visade att dödsorsaken möjligen var drunkning, möjligen i samverkan med allmän nedkylning.

Efter att dödsfallet uppmärksammats i media tidigare i år beslutade regionpolischef Klas Johansson att polisens regionala utredningsenhet skulle genomlysa ärendet under ledning av polismästare Helena Trolläng.

Polismyndigheten har fått kritik när det gäller hur ärendet har hanterats och hur de anhöriga har bemötts i olika sammanhang under förundersökningens gång.

– När vi genomlyst ärendet har vi kommit fram till att vi delar uppfattningen när det gäller en del av den kritik som riktats mot oss, säger förundersökningsledaren Urban Svahn.

Därför har en anmälan om eventuellt tjänstefel upprättats av Urban Svahn som förundersökningsledare vid Polismyndigheten. Anmälan har överlämnats till särskilda utredningar för vidare handläggning,

– Detaljer gällande denna anmälan kan vi i nuläget inte gå in på närmare eftersom de är föremål för utredning. Däremot konstaterar vi att de anmälda handlingarna inte hade påverkat ärendets utgång eller de bedömningar vi nu gjort.

Sedan ärendet återupptogs den 21 mars har allt materialet gåtts igenom på nytt. Ytterligare förhör med elva personer har hållits.

– Personerna som hörts är sådana som skulle kunna ha något att tillföra ärendet för att styrka om brott har begåtts eller inte. Av de uppgifter som lämnats i förhören har det inte framkommit något som tyder på att någon annan har haft någon inverkan på mannens död, säger Urban Svahn.

Platsen där mannen anträffades har också dokumenterats och polisen har ställt kompletterande frågor till Rättsmedicinalverket angående den rättsmedicinska obduktionen.

Då inget tyder på att något brott orsakat mannens död läggs förundersökningen ned.

Till toppen