Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Ny sexualbrottslagstiftning gäller från 1 juli

Den 1 juli införs en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Lagen innebär i korthet att om sex inte är frivilligt, så är det olagligt.

Syftet med den nya lagen är att göra det tydligt att alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande. För polis och åklagare innebär det till viss del ett perspektivskifte. Fokus i arbetsmetodiken behöver riktas mer mot den misstänktes beteende istället för målsägaren. Det är viktigt att komma ihåg att det är åklagaren som har bevisbördan.

– Frågorna till misstänkt är otroliga viktiga i förhören. Vad har man haft för relation till målsägaren och hur har man försäkrat sig om att hen ville medverka, säger Anna Lindström, verksamhetsutvecklare vid nationella operativa avdelningen, Noa.

En annan nyhet i den nya lagen är att målsägandebiträde omedelbart ska tillförordnas. Det innebär att målsägande alltid ska tillfrågas om målsägandebiträde vid första kontakten. Görs inte det så ska som regel alltid målsägandebiträde förordnas.

För att möta behovet av information och kompetensutveckling inom polismyndigheten med anledning av ändringarna i lagstiftningen, arrangerade Noa:s utvecklingscentrum Väst en nationell konerens i Göteborg i april. Tillämpningen av den nya lagen ingår även i den nya sexualbrottsutbildningen som startar i Göteborg i höst.

TV: Polisen om den nya sexualbrottslagen

Till toppen