Polisen är med på Europride

Prideflagga

Bild: Roland Magnusson

– Europridefestivalen ger svenska polisen möjlighet att visa att vi står upp för allas lika värde och att mångfald är bra och viktigt, säger Isabelle Björnsson, samordnare av polisens medverkan i Stockholm och Göteborg.

I Stockholm kommer polisen att hålla i ett seminarium kopplat till årets särskilda fokus: rättigheter för transpersoner. Till seminariet har polisen bjudit in Bee Baily från Birmingham i England. Hon arbetar för att transpersoner inom polisen ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. På seminariet kommer hon att berätta om sin väg till öppen transperson inom polisen.

Svenska polisen vill väl

I Stockholm kommer polisen att ha ett tält inne på parkområdet. Till skillnad från Stockholm är festivalen i Göteborg inte inhägnad. Men även här kommer polisen att finnas tillgängliga för de som vill. På båda ställena kommer delar av Polismuséets utställning Vi och Dom att finnas.

– Det finns personer som blivit illa bemötta och till och med förföljda av poliser i andra länder och även i Sverige finns det de som blivit illa behandlade av poliser. Genom att finnas på festivalerna, både med och utan uniformer, vill vi visa att svenska polisen vill väl och att du kan få ett bra bemötande av oss, säger Isabelle Björnsson.

Naturligtvis kommer poliser också att gå med i Prideparaderna i det båda Europride-städerna.

– Vi hoppas på stort deltagande, säger Isabelle Björnsson.

Rikspolischefen om Europride

Anders Thornberg, rikspolischef, Varför är det viktigt att polisen medverkar under Europride?

Alla människor är lika mycket värda och lika viktiga, oavsett vem man är. Att alla slags människor får synas och ta plats i samhället är ytterst en fråga om demokrati. Pride och Europride är en symbol för att människor får vara olika och det är viktigt att polisen är med där.

Vad kan polisen göra för att öka mångfalden bland medarbetare?

Jag har rest runt mycket i polissverige under mina första månader och jag blir stolt när jag möter medarbetare som gör sitt yttersta både för att klara upp brott och öka tryggheten. Det jag upplever är också en öppenhet. Det beror förstås på vad man menar med mångfald. Jag vill inte slå samman människor eller medarbetare i grupper efter vad de har för bakgrund, sexuell läggning eller identitet, utan alla är individer. Men jag tror att vi kan bli ännu mer öppna och våga lyfta de här frågorna. När vi nu ska rekrytera och bli 10 000 fler till 2024 är det viktigt att vi också avspeglar samhället och den mångfald som finns där.

Vad är viktigt i bemötandet av utsatta grupper?

Kunskap är väldigt viktigt. Att vi har kunskap om hatbrott och kan identifiera hatbrott redan när en anmälan görs, gör att vi i större utsträckning också kan förebygga och utreda. Det är därför vi också har flera satsningar på att höja vår förmåga gällande hatbrott, en del av det är att kontinuerligt utbilda våra PKC-operatörer för att bli bättre på att upptäcka hatbrottsmotiv vid anmälningar. Vi har också en interaktiv hatbrottsutbildning på intrapolis som alla kan gå.

Vad har polisens hatbrottsgrupper för betydelse för att förebygga och utreda den här typen av brottslighet?

Polisen arbetar långsiktigt med att höja förmågan för att förebygga, upptäcka och bekämpa hatbrott. Inom polisen har vi numera särskilda hatbrottsutredare i alla regioner, och i de tre storstäderna finns särskilda grupper som jobbar med demokrati- och hatbrottsfrågor. Våra egna undersökningar har visat att det här påverkar utredningar och anmälningar som gäller hatbrott i positiv riktning.

Till toppen