Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen genomför allt fler arbetsplatsinspektioner

Polisen genomförde fler arbetsplatsinspektioner under 2017 jämfört med 2016, det visar en rapport som nyligen skickades in till Regeringen. Inspektionerna möjliggör för polisen att komma åt arbetsgivare som anlitar olaglig arbetskraft.

Antalet arbetsplatsinspektioner ökade förra året, från drygt 1000 under 2016 till över 1400 år 2017. Jämfört med 2013 så är det nästan en tredubbling, då bara drygt 500 inspektioner genomfördes.

Polismyndigheten skickar årligen in en rapport till Regeringen över genomförda arbetsplatsinspektioner enligt det så kallade sanktionsdirektivet (se faktaruta). Direktivet sätter minimistandarden för sanktioner mot de arbetsgivare som anlitar tredjelandsmedborgare (personer som inte är medborgare i något EU/EES-land eller i Schweiz) utan tillstånd.

- Sanktionsdirektivet är en viktig åtgärd för att bekämpa illegal migration inom EU, säger Patrik Engström, chef för Gränspolissektionen vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

Utifrån vad som skrivs i sanktionsdirektivet identifierar polisen högriskbranscher där arbetskraft utan tillstånd ofta förekommer, som till exempel inom hotell- och restaurang, bygg och anläggning, fordonstjänster och verkstäder.

Förändrad lagstiftning i sommar

1 juli förväntas en lagändring träda i kraft som ger Polismyndigheten utökade möjligheter att på egen hand genomföra arbetsplatsinspektioner i branscher där det finns en särskild hög risk, utan närvaro av andra myndigheter som till exempel Skatteverket eller Arbetsmiljöverket.

 

2017

2016

2015

2014

2013

Antal arbetsplatsinspektioner

1463

1089

366

579

526

Antal inspektioner där   tredjelandsmedborgare utan tillstånd påträffades

231

168

75

130

154

Antal   tredjelandsmedborgare utan tillstånd

352

232

94

157

212

Antal ärenden som lett   till åtal

29

18

7

36

Inga

Sanktionsdirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009, om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Till toppen