Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisens arbete under Almedalsveckan

Polisens roll i Almedalen är att arbeta med ordning och säkerhet. Målet är att besökare såväl som arrangörer ska känna sig trygga och samtidigt kunna uttrycka sin åsikt.

Grunden är att alla medborgare omfattas av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna om yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet. Dessa värden värnar polisen om och verkar för att upprätthålla.

 Utgångspunkten är att alla människor har rätt att uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster, oavsett om de är tillståndsgivna eller inte, säger Annika Lindroth, polisens kommenderingschef.

Den polisinsats som finns i Almedalen ska genom sitt arbete se till att de olika sammankomsterna kan genomföras utan allvarliga ordningsstörningar och att de som vill uttrycka sin åsikt ska kunna göra det.

Av just den anledningen kommer vi att vara synlig vid flertalet allmänna sammankomster, säger Annika Lindroth.

Arbetet anpassas utifrån kända förutsättningar och polisen samverkar med Säkerhetspolisen, Nationella operativa avdelningen och Region Gotland.

Vissa delar av Visby övervakas av kameror, i syfte att förebygga och förhindra brott. Filmer från dessa kan även komma att användas i eventuellt utredningsarbete.

Flygförbud gäller över Visby och Almedalen under perioden 1–8 juli 2018 (med vissa undantag). Förbudet gäller alla luftfartyg inklusive RPAS/UAS, skärmflyg och modellflyg.

Det kommer finnas poliser med förstärkningsvapen för att kunna förhindra eller avbryta pågående våld.

Frågor från media
Telefonnumret för media är 010-56 373 45 och är bemannat den 1–8 juli klockan 08.00–22.00.

Till toppen