Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Högskolan i Borås får bedriva polisutbildning

Polismyndigheten gör bedömningen att Högskolan i Borås är det lärosäte som har bäst förutsättningar att bedriva Sveriges femte polisutbildning.

Polismyndigheten överlämnade i dag sin bedömning om nytt lärosäte för en femte polisutbildning. Om regeringen fattar beslut om en ny polisutbildning på Högskolan i Borås, startar utbildningen  vårterminen 2019. 

– Vi har gjort bedömningen att Högskolan i Borås har bäst förutsättningar att bedriva polisutbildning enligt de krav som Polismyndigheten ställer, säger Anna Orhall, enhetschef vid HR-avdelningen och ansvarig för polisens kompetensutveckling.

I promemorian som polisen lämnat till regeringen har en tvärgrupp tittat på intresseanmälningar från de tre lärosäten som aviserat intresse för att bedriva polisutbildning: Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

– Ett av kraven var att det nya lärosätet skulle kunna erbjuda utbildning både på campus och på distans. Vid Högskolan i Borås får vi sammanlagt 144 utbildningsplatser som kan fördelas antingen på campus och på distans. Även när det gäller lokalplanering ligger Borås väl till. Inom två år kommer samtliga nödvändiga lokaler vara på plats inom campus på Borås vilket underlättar en effektiv och ändamålsenlig utbildning inte minst vad gäller ämnesintegrering, säger Anna Orhall.

Också de demografiska och geografiska förutsättningarna talar för Borås genom att uppfylla regeringens önskemål om en ändamålsenlig geografisk spridning av utbildningsorterna.

– Närheten till Göteborg gör också att vi bedömer att det finns goda förutsättningar att rekrytera polisstudenter till en polisutbildning i Borås, säger Anna Orhall.

Till toppen