Region Mitt har ökat sin kunskap om människohandel

Polisområde Gävleborg har genom en gemensam insats mellan lokalpolisområdena ökat sin kunskap om kontroll och rapportering av brott gällande köp av sexuella tjänster, koppleri och människohandel.

Utbildning och praktisk tjänstgöring i insats Ingeborg

Insatsen gick under namnet Ingeborg och innehöll både utbildning och praktisk tjänstgöring ute på fältet med personal från Gästrikland och Hälsingland samt från NOA, (nationella operativa avdelningen). Insatsen leddes av Pernilla Eriksson som arbetar vid ingripandeverksamheten (IGV)  i Gästrikland.

Simon Häggström, specialist på prostitution och människohandel för sexuella ändamål, vid NOA, genomförde utbildningen och arbetade själv med ute på fältet tillsammans med Malin Andersson från socialtjänsten i Stockholm. Malin arbetar tätt tillsammans med prostitutionsgruppen i Stockholm och var med och utbildade socialsekreterare från Gävleborgs län.

Totalt medverkade 12 poliser från polisområde Gävleborg.

- Målet att fler poliser i polisområde Gävleborg ska kunna arbeta med ett koncept på fältet mot köp av sexuella tjänster, har uppnåtts, anser insatsledare Pernilla Eriksson.  

Samma upplägg på utbildning och praktisk tjänstgöring har skett även i Västerås och det kommer att ske i Uppsala. Utbildningen har genomförts i flera regioner inom Polisen. De som har genomgått utbildningen i polisområde Gävleborg har uttryckt.

- Det har varit var mycket lärorikt, inspirerande och värdefullt att gå utbildningen.

Samverkan

Personal från socialtjänsten och åklagarmyndigheten var också med under utbildningen. Samverkan mellan myndigheter för att nå en bra lagföring och för att man ska kunna hjälpa kvinnorna som vill bryta upp från ett mycket destruktivt leverne är ett viktigt arbete.

En annan viktig faktor för att lyckas i sitt arbete är att man har väl uppbyggda kontaktytor med hotellen och olika typer av organisationer som hyr ut tillfälliga boenden. I Gävleborgs län fungerar kontakten med hotellen mycket bra och man får in tips när det pågår misstänkt försäljning av sexuella tjänster.

Vad mötte polisen

De kvinnor som poliserna på fältet mötte var i från flera olika länder; Sverige Nigeria, Polen, Rumänien, Slovakien och Ryssland.

- I huvudsak kom kvinnorna från fattiga förhållanden i från sina hemländer. De har på olika sätt blivit utnyttjade av män från ung ålder. De behöver mycket stöd för att komma ur det leverne de lever i, säger Pernilla Eriksson.

En fråga till Simon Häggström, ser prostitutionen annorlunda ut i Gävleborgs län än mot andra län i Sverige?

- Bilden av prostitution ser likadan ut i hela Sverige. Prostitutionen har flyttat ut i landet från de stora städerna och man håller sig framförallt till städer efter de stora vägarna. Städer intill europavägar och motorvägar.

Påföljden för brottet köp av sexuell tjänst är böter eller fängelse i högst ett år.
Fullbordat brott ger runt 50 dagsböter och ett försök brukar ligga på runt 40 dagsböter.

Det fortsatta arbetet

Polisen i Gävleborgs län har nu lärt sig arbetsmetoden för att komma åt köpen av sexuella tjänster och kommer därför att fortsätta sitt arbete med punktinsatser i framtiden. Samverkan med hotellen och andra aktörer kommer att fortsätta framöver. Man följer även den annonsering m.m. som finns på socialmedier och dagstidningar för att se den fortsatta utvecklingen inom försäljningen av sex.

 

 

 

Till toppen