Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Samarbete ger miljoner till statskassan

Regionala samverksansrådet 2

Från vänster på podiet: Peter Fausö, områdeschef Försäkringskassan, Gert Sternskog, verksamhetscontroller, Arbetsförmedlingen, Mats Berggren, polismästare och chef för underrättelseenheten, polisregion Syd, Patrik Andersson, skattedirektör, Skatteverket Bild: Maya Forstenius

Under 2017 har det regionala samverksamrådet i region Syd med sitt arbete mot grov- och organiserad brottslighet sett till så att nästan 128 miljoner kronor återförts till statskassan.

Det regionala samverkansrådet består av bland annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigeten, Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009 och under 2017 har rådet jobbat över hela regionen, det vill säga i Skåne, Blekinge, Kronobergs län och Kalmar län.

- Vi myndigheter har jobbat tillsammans, delat underrättelser i Regionala underrättelsecentret och byggt gemensamma operativa ärenden. Det ger resultat, säger polismästare Mats Berggren som är chef för underrättelseverksamheten samt ordförande i samverkansrådet region Syd.

Arbetet har varit inriktat mot grov- och organiserad brottslighet, regionalt strategiska personer och deras nätverk och sedan slutet av 2017 också på särskilt utsatta områden.

-Det är mycket pengar som tagits från nätverken kring den organiserade brottsligheten i regionen. Det känns riktigt tillfredsställande att de pengarna nu inte kan återinvesteras i annan kriminalitet utan istället göra nytta där de hör hemma, säger Mats Berggren.

Faktaruta

Stoppade utbetalningar: 32 519 006 kronor
Utmätt: 61 869 063 kronor
Återkrav: 7 648 313 kronor
Skatt: 25 789 580 kronor                                                                      

Summa : 127 825 962 kronor

Till toppen