Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Satsning mot människohandel ger effekt

Polismyndigheten förstärker sin förmåga i hela landet för att bekämpa människohandel. Det framgår av en redovisning som polisen lämnade till regeringen i dag.

Människohandel är ett prioriterat område för polisen. Redan hittills i år har flera fall av människohandel för tiggeri prövats i domstol.

Flera av polisens åtgärder för att höja förmågan har effekt:

  • Särskilda insatsveckor – Noa genomför varje år minst fyra särskilda insatsveckor mot köp av sexuell tjänst, koppleri och människohandel tillsammans med polisregionerna. Insatsveckorna innehåller både kompetenshöjande moment och genomförande av operativa insatser som gett goda resultat.
  • Utvecklade arbetsmetoder – polisen arbetar i dag med såväl spaning, som avlyssning och andra hemliga tvångsmedel för att säkra bevis i ärenden om människohandel för tiggeri. Det har lett att till fler förundersökningar inletts och att fler åtal väckts om tiggeri.
  • Samverkan – Polismyndigheten har ökat sin samverkan med såväl andra myndigheter som privata aktörer, till exempel hotell- och fastighetsägare.
  • Specialistkompetens – utredare specialiserade på människohandel finns i alla sju polisregioner. Särskilda människohandelsgrupper finns i de flesta polisregionerna.
  • Internationellt samarbete – särskilda utredningsgrupper med polis och åklagare etableras i vissa fall (Joint Investigation Team) och samarbetar med polis och åklagare i andra länder kring utredningar om människohandel.

– Offer för människohandel är mycket utsatta och vågar ofta inte till en början berätta om vad de har utsatts för. De är rädda för repressalier, har låg tilltro till myndigheter och en del upplever inte själva att de är utsatta för brott. Därför krävs ett omfattande arbete för att vinna offrens tilltro och få dem att våga samarbeta under rättsprocessen, säger Kajsa Wahlberg, verksamhetsutvecklare vid polisens nationella operativa avdelning och nationell rapportör i frågor som rör människohandel.

Särskilda människohandelsgrupper 

Polisregion Väst är en av de polisregioner som har särskilda människohandelsgrupper och där flera utredningar har lett till fällande domar både vad gäller människohandel för tiggeri och människohandel för sexuella ändamål.
– Samverkan med andra är mycket viktigt för att nå framgång. Vi har till exempel mycket täta och förtroendefulla kontakter med socialtjänsten för att tillsammans bygga förtroende hos brottsoffren. Men även vårt samarbete med andra delar av polisorganisationen är viktigt, både med gränspolisen och lokalpolisområdena, säger kriminalinspektör Stefan Adamson vid människohandelsgruppen i Väst.

Människohandel delredovisning

Till toppen