Snabbare lagföring minskar tiden mellan brott och straff

Regeringsuppdraget snabbare lagföring testas just nu i polisområde Stockholm nord och visar goda resultat. Målet är att minska genomsnittstiden från brott till lagföring i domstol från 22 veckor till 2-6 veckor.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag där flera av rättsväsendets myndigheter deltar. Uppdraget är att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

I försöket kan poliser i yttre tjänst avsluta utredningen på plats vid enklare brott, som trafikbrott och snatterier. För att göra alla delar rätt har poliserna stöd på telefon av en jourförundersökningsledare som vägleder dem. Ett nytt sätt att delge den misstänkta gör handläggningstiden kortare och poliserna kan dela ut böter eller en tid för huvudförhandling direkt.

– Framgångsfaktorerna för snabbare lagföring är det ökade samarbetet mellan myndigheterna, att vi genomför tidiga åtgärder i alla led och utvecklar arbetssätten i den brottsutredande verksamheten. När alla instanser gör rätt från början går det snabbt och blir rätt. Den 1 maj kom även lagen om tillgänglighetsdelgivning som ytterligare snabbar på processen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Bra resultat hittills

Försöksverksamheten är en framgång hittills, säger alla inblandade samarbetspartners. Även statistiken visar att det går bra.

– Att få en snabb och direkt koppling mellan brottslig handling och lagföring är något som ökar trovärdigheten för rättssystemet, ökar motivationen hos poliserna och är i många fall uppskattat även hos den misstänkte som får sitt ärende prövat inom kort tid. När alla inblandade myndigheter har en gemensam bild, gemensamma mål och god samverkan blir det effektivt, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.

Försöksverksamheten startade den 29 januari. Fram till den 14 juni hade 546 ärenden redovisats, varav 321 åtal hade väckts och 170 strafförelägganden hade utfärdats, 64 av dem med fullmakt. 127 domar hade utfärdats hos tingsrätterna.

Första domen där den nya lagen för tillgänglighetsdelgivning användes kom 9 dagar efter det att ingripandet hade skett och gällde en grov rattfylla.

Arbetssättet ska spridas i landet

Försöket kommer att pågå till 2020. Det påbörjas i mindre skala för att successivt öka och ska följas upp och utvärderas så att införandet går lättare när det sprids i landet.

– Till en början deltar tre lokalpolisområden: Rinkeby, Solna och Täby. I januari kommer hela polisområde Stockholm nord att kopplas på försöksverksamheten, säger polisområdeschef Patrick Ungsäter.

Till toppen