Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Snabbare lagföring minskar tiden mellan brott och straff

Regeringsuppdraget snabbare lagföring testas just nu i polisområde Stockholm Nord och visar på goda resultat. Målet är att minska genomsnittstiden från brott till lagföring i domstol från 22 veckor till 2-6 veckor.

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag i vilket ett flertal av rättsväsendets myndigheter ingår. Uppdraget är att utreda och föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott.

– Framgångsfaktorerna för snabbare lagföring är det ökade samarbetet mellan myndigheterna, att vi genomför tidiga åtgärder i alla led och utvecklar arbetssätten i den brottsutredande verksamheten. När alla instanser gör rätt från början går det snabbt och blir rätt. Den 1 maj kom även lagen om tillgänglighetsdelgivning som ytterligare snabbar på processen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Stockholm.

Bra resultat så här långt

Projektet är en framgång, så säger alla inblandade samarbetspartners. Även statistiken visar att det går bra.

– Att få en snabb och direkt koppling mellan brottslig handling och lagföring/straff är något som ökar trovärdigheten för rättssystemet, ökar motivationen hos poliserna och i många fall är uppskattat även hos den misstänkte som får sitt ärende prövat inom kort tid. När alla inblandande myndigheter har en gemensam bild, gemensamma mål och god samarverkan ger det effektivitet. Detta är vad snabbare lagföring handlar om, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Stockholm nord.

Projektet i siffror

Projektet startade upp den 29 januari och till och med den 14 juni har 546 ärenden redovisats, varav 321 åtal har väckts och 170 strafförelägganden har utfärdats, 64 av dem med fullmakt. 127 domar har fallit hos tingsrätterna. Första domen (grovt rattfylleri) där den nya lagen för tillgänglighetsdelgivning användes kom 9 dagar efter det att ingripandet hade skett.

Mål att hela landet ska arbetar så här

Projektet kommer att pågå till 2020. Försöket påbörjas i mindre skala för att succesivt öka. Det är viktigt att följa upp och utvärdera så införandet går lättare vid utökning.

– För oss är det just nu lokalpolisområden Rinkeby, Solna och Täby. I januari kommer hela polisområde Stockholm nord att kopplas på försöksverksamheten, avslutar Patrick Ungsäter.

Fakta

Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Initialt är det lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby som startar försöket. Brotten som berörs är:

 • Fängelse högst tre år i straffskalan.
 • Utredning ska ske inom ramen för en polisiär förundersökning (jfr RB 23:3 om att saken ska vara av enkel beskaffenhet)
 • Brottet ska gå snabbt att utreda (inte kräva omfattande utredning) där den misstänkte påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kan påbörjas omedelbart (högst 3 veckors polisutredning
 • Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet

Delaktiga myndigheter

 • Regeringskansliet, Justitiedepartementet
 • Polismyndigheten
 • Åklagarmyndigheten
 • Sveriges Domstolar
 • Kriminalvården
 • Brottsförebyggande rådet
 • Rättsmedicinalverket

Regeringsuppdraget

Till toppen