Svensk polis lär ukrainsk polis hantera folksamlingar

Poliser som sitter efter varandra på marken. +1
  • Poliser som sitter efter varandra på marken.
    Sittande i tåg vid gripande/omhändertagande av folksamling.
  • Ukrainska poliser står runt ett bord med en stor stadskarta.
    Så kallat planspel kring ett demonstrationståg.
Bild /2

Inom ramen för ett samarbetsprojekt inom EU utbildar svenska poliser ukrainska poliser i särskild polistaktik, SPT. Efter den folkliga revolten 2014 när över hundra demonstranter och poliser dödades, vill Ukraina förbättra sin polisverksamhet.

Tillsammans med danska och svenska kolleger har Veronica Blomquist från lokalpolisområdet Norrmalm i Stockholm varit i Ukraina och utbildat poliser i Lviv, en stad i västra delen av landet. Med hjälp av tolk fick sjuttio ukrainska poliser grundutbildning i SPT-taktikens olika metoder i teori och praktik.

Poliserna i Ukraina är vana vid att behöva vara väldigt många på plats för att hålla ordning på stora folksamlingar. Men efter hand insåg de att rätt bemötande från poliserna kan få deltagarna i en folksamling att själva ta ansvar för att hejda ordningsstörare, säger Veronica Blomquist.

Personligt ansvar för fordon

Att överföra svenska och danska utbildningsförhållanden till ukrainska polisers verklighet kan vara en utmaning. Ukrainska poliser arbetar cirka sjuttio timmar i veckan. De betalar själva för sin utrustning som består av hjälm, skyddsväst, benskydd och uniformen vilket de handlar i en vanlig affär.

Naturligtvis var poliserna mycket oroliga över att fordonen i våra övningar skulle skadas eftersom de själva får stå för kostnaderna, berättar Veronica Blomquist.

Efter grundutbildningen gick tjugo av de sjuttio ukrainska poliserna en vidareutbildning för att med hjälp av svenska och danska polisinstruktörer utbilda sina kolleger i SPT-taktik.

Det kommer att ta flera år innan SPT-taktiken fungerar fullt ut i Ukraina. Men det tog lång tid även för oss inom den svenska polisen, påminner Veronica Blomquist.

Fakta och länkar

Utbildningen är en del av det EU-finansierade projektet SPRU (Support to Police Reform in Ukraine). SRPU leds av svensk polis och genomförs i samverkan med EUAM och Unops.

Särskild polistaktik, SPT

Till toppen