Trafiken runt Riddarfjärden påverkas torsdag 14 juni

Torsdag kväll den 14 juni genomförs motionsloppet Sthlm10 runt Riddarfjärden och i Rålambshovsparken. Trafiken kommer att påverkas under loppet.

Sthlm10 startar och slutar i Rålambshovsparken och pågår i princip under hela kvällen, med start klockan 19.30. Loppet går runt Riddarfjärden och det leder till en del avspärrningar.

Framkomligheten för fordon, inklusive kollektivtrafik, kommer att bli kraftigt påverkad på framför allt Norr Mälarstrand klockan 19.00–20.30. Efter Stadshuset går banan på gång- och cykelvägar. Därför kommer det inte påverka fordons- och linjetrafiken så mycket. Gång- och cykeltrafikanter bör planera sin resa i god tid och välja alternativa färdvägar medan loppet pågår.

Bansträckning

Rålambshovsparken – Norr Mälarstrand – Ragnar Östbergs plan – Hantverkargatan – Stadshusbron – Tegelbacken – Vasabron – Riddarhuskajen – Munkbroleden – Slussen – Söder Mälarstrand – Bergsundsgatan – Högalidsgatan – Långholmsgatan – Västerbron – Rålambshovsparken – Mariebergsparken – Smedsuddsbadet – Smedsuddsvägen – Rålambshovsparken.

Polisen arbetar med att motionsloppet ska kunna genomföras säkert för deltagare, åskådare, trafikanter och boende. Detta inbegriper arbete med att minimera trafikstörningarna.

Mer information

För ytterligare trafikinformation, bansträckning och passertider - se webbplats för Sthlm10.

Se även SL:s webbplats samt webbplats Trafik Stockholm för ytterligare information om trafikläget.

Till toppen