Fortsatt satsning på trygga evenemang

Affisch

Bild: polisen

Inför sommarens festivaler och övriga publika evenemang har polisen fortsatt att utveckla det brottsförebyggande arbetet för trygga och säkra evenemang. Det sker ihop med arrangörerna via organisationen Svensk Live, länsstyrelserna och RFSU.

Samverkan mellan de olika aktörerna sker enligt en beprövad samverkansmodell framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Den innebär att i god tid ta fram en gemensam lägesbild kring evenemanget, identifiera problem och risker, hitta orsakerna bakom och tillsammans bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras.

– Det kan handla om att bygga bort eller lysa upp skymda platser, identifiera och bemanna "hot spots" – platser som vi av erfarenhet vet är brottsutsatta, kameraövervakning, informationsinsatser till besökare och att utbilda evenemangspersonal i brottsförebyggande, säger polismästare Emelie Kullmyr, nationell samordnare för trygga och säkra evenemang.

Större effekt tillsammans

Samverkan bygger på hur polisen och andra aktörer utifrån sina olika roller kan agera för att förebygga och hantera risker och problem vid evenemang. Med samordnade insatser uppnås större effekter än när varje aktör agerar för sig.

– Genom att förebygga riskfyllda situationer och öka medvetenheten hos våra samverkansparter och besökare minskar vi risken för brott. Om brott eller andra oönskade händelser ändå inträffar har vi en gemensam planering för hur vi ska agera tillsammans, berättar Emelie Kullmyr.

Anmäl alltid brott

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fokuserar på att med olika åtgärder förebygga brottstyper som kan förekomma, det kan handla om fickstölder, våldsbrott, sexualbrott och personrån. Om du utsätts för brott – anmäl direkt. Kontakta polis, ordningsvakter eller evenemangets funktionärer för hjälp att anmäla.

– Ju tidigare polisen får information, desto större möjlighet att identifiera och få fast den som är skyldig. Likaså om man bevittnar att någon blir utsatt för brott, påkalla uppmärksamhet, kontakta polisen och berätta vad du sett, ditt vittnesmål kan vara avgörande, säger Emelie Kullmyr.

Om trygga och säkra evenemang

Sedan 2017 har polisen en långsiktig nationell samverkan med arrangörerna via branschorganisationen Svensk Live i syfte att gemensamt arbeta för trygga och säkra evenemang. Även länsstyrelserna och RFSU ingår i samverkan.

När polis, arrangör och andra aktörer samordnar sina insatser uppnås större effekter av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Grunden för samverkan är en gemensam lägesbild där problem och risker identifieras, orsaksanalyseras och åtgärdas.

Polisen är på plats för att bidra till ett tryggt och säkert evenemang. Vår uppgift är ordningshållning och trygghetsskapande åtgärder samt att förebygga, förhindra och utreda brott. Tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Till toppen