Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utökade möjligheter att göra arbetsplatsinspektioner

Från och med 1 juli får Polismyndigheten rätt att göra stickprovsinspektioner på arbetsplatser inom riskbranscher, för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige.

– Lagändringen ger polisen bättre verktyg att komma åt oseriösa arbetsgivare som bryter mot förbudet att anställa personer som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige, eftersom det finns det stor risk att dessa personer utnyttjas och faller utanför de skyddsnät som finns i fråga om arbets- och anställningsvillkor, när oseriösa arbetsgivare struntar i förbudet, säger Patrik Engström, chef för Gränspolissektionen vid polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Tidigare krävdes en konkret brottsmisstanke eller särskild anledning till kontroll. De riskbranscher som har identifierats är bland annat hotell- och restaurang, handel, service av motorfordon och annan tjänsteverksamhet som till exempel frisör- och skönhetssalonger.

– Detta är i högsta grad brottsförebyggande, då det förhindrar bland annat snedvriden konkurrens och bekämpar illegal migration inom EU, syftet med den ändrade lagstiftningen är att fokusera på arbetsgivarna och att se till att de lagförs, säger Patrik Engström

För att ytterligare motverka utnyttjandet av arbetskraft utan rätt att vistas eller arbeta i Sverige dubbleras också straffavgiften för arbetsgivare till ett prisbasbelopp i normalfallet.

Några av utmaningarna för polisen är dock tillräckligt med resurser till att genomföra kontrollerna. I de fall det personer utan rätt att vistas här anträffas, är också tillgången till förvarsplatser en kritisk faktor.

Förra året genomfördes flera arbetsplatsinspektioner än året innan, vilket också har lett till att fler tredjelandsmedborgare (personer som inte är medborgare i något EU/EES-land eller i Schweiz) har påträffats utan rätt att vistas eller arbeta i Sverige, flera fall har lett till åtal.

Läs mer:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009, om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

Riksdagens beslut om utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Statistik arbetsplatsinspektioner 2013 - 2017

Till toppen