Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Vill uppdatera ordningsvaktslag

Polismyndigheten har beslutat att begära en översyn av lagen om ordningsvakter, LOV. Den nuvarande lagstiftningen har inte följt med i samhällsutvecklingen och Polismyndigheten har därför skickat en skrivelse till justitiedepartementet i frågan.

Frågan har aktualiserats under senare år, främst av att kommuner vill anlita ordningsvakter för trygghetsskapande bevakningsuppdrag i allt större omfattning, och på större ytor. Enligt nuvarande lagstiftning är det inte möjligt för Polismyndigheten att bevilja tillstånd för så stora områden som kommunerna önskar.

– Vi ser ett intresse hos flera kommuner att kunna anlita ordningsvakter för att bevaka större områden. För att kunna bevilja det så behöver lagen om ordningsvakter uppdateras, säger Karl Holm vid Polismyndighetens rättsavdelning.

Stora samhällsförändringar

Nuvarande lagstiftning utformades under slutet av 1970-talet och har sedan dess genomgått ett antal mindre förändringar. Samhällsförändringarna har varit stora under perioden. Då rådde mer småskalighet, med 119 polismyndigheter som förordnade ordningsvakter att som ett extrajobb tjänstgöra vid framförallt lokala offentliga tillställningar. Idag är det ofta ett heltidsarbete att vara ordningsvakt och man tjänstgör på olika platser i hela landet.

– Ordningsvakter kan vara ett komplement till polisen för att skapa trygghet på vissa platser. Polismyndigheten får inte fatta beslut som går utöver gränsen för den lag riksdagen beslutat. Önskar vi en annan ordning ber vi om att lagstiftningen ses över, säger Karl Holm.

Polisen anser att lagen behöver uppdateras

Sammantaget har Polismyndigheten sett skäl till en modernisering av lagen varför en skrivelse skickats till justitiedepartementet med en begäran om detta.

Ordningsvakter får enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning inte ersätta polisens insatser utan ska endast komplettera dessa. De får endast förordnas inom tydligt avgränsade områden. Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter exempelvis förordnas vid gallerior, resecentrum, sjukhus, gator och torg.

Förenklat kan man säga att Polismyndigheten vid bedömningen ska ta hänsyn till enskilda, företag och kommuners berättigade krav på att lag och ordning upprätthålls, samtidigt som huvudregeln är att det är poliser som ska utföra den uppgiften.

Endast om det visat sig praktiskt omöjligt eller i vart fall mycket svårt att lösa ett ordningsproblem på ett annat godtagbart sätt får förordnande ske. Polisens generella ansvar för ordning och säkerhet får med andra ord inte kunna ifrågasättas, vilket kan bli aktuellt om ordningsvakter huvudsakligen svarar för ordningen i städer och kommuner.

Lagen om ordningsvakter

Lagen om ordningsvakter trädde ikraft 1 januari 1981. Lagen gör det möjligt för Polismyndigheten att förordna ordningsvakter för att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Inga större förändringar har gjorts av lagen förutom att ordningsvakter även får arbeta vid säkerhetskontroll i domstol samt vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting.

Till toppen