Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Annas död var en olyckshändelse

Polisen återupptog förundersökningen gällande mord på Anna Spång Lyng i oktober förra året. De utredningsåtgärder som har vidtagits visar att Anna med stor sannolikhet genom en olyckshändelse har fallit från taket.

Anna Spång Lyng hittades avliden utomhus den 5 oktober 2016 på Gits gård i Falkenberg. En förundersökning gällande mord inleddes i polisområde Halland då det till en början inte gick att utesluta att Anna hade blivit utsatt för brott.

I rapporterna från Rättsmedicinalverket efter obduktionen framgick det att Anna sannolikt avlidit efter att ha fallit från taket och att fynd och iakttagelser vid fyndplatsen talar för att dödsfallet orsakats av olyckshändelse.

Förundersökningen gällande mord lades ner knappt fyra månader senare, i februari 2017, efter en samlad bedömning av de uppgifter som framkommit i utredningen.

Polismästaren Helena Trolläng, chef för utredningsenheten i region Väst, beslutade i oktober 2017 att återuppta förundersökningen efter att det framkommit frågor i bland annat SVT kring förunderundersökningen och hur den har bedrivits. Dessutom fanns det frågor kring den tekniska bevisningen och ett antal frågor som Anna Spång Lyngs familj inte hade fått besvarade.

Urban Svahn på utredningsenheten utsågs till förundersökningsledare. Under hans ledning har 55 nya förhör hållits och Rättsmedicinalverket har gett förtydliganden till de prover som togs vid obduktionen.

Den samlade bedömningen av utredningsåtgärderna visar att Anna Spång Lyng med stor sannolikhet genom en olyckshändelse har fallit från taket. Det finns inte någon anledning att anta att någon annan har orsakat hennes död och därför läggs förundersökningen nu ner.

Förundersökningsledaren Urban Svahn finns tillgänglig för intervjuer i dag, torsdag, mellan 12.30 och 15.00.

Till toppen