Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Effektivare kontroller i områden nära inre gräns

Polismyndigheten ser behov av att kunna genomföra effektivare kontroller av personer och fordon i gränsnära miljö, det redovisas i en rapport som lämnats till regeringen.

Som en följd av de senaste årens utveckling internationellt, har brottsligheten i Sverige förändrats i både art och omfattning.

I februari gav regeringen Polismyndigheten ett uppdrag om användningen av poliskontroller i områden nära gräns. I uppdraget ingick bland annat att redovisa vilka tekniska möjligheter och ekonomiska förutsättningar som finns för att effektivisera kontrollerna.

Polismyndighetens förslag handlar bland annat om att kunna genomföra kontroller som syftar till att upptäcka gränsöverskridande brottslighet, irreguljär migration och brottsoffer (exempelvis offer för människohandel).

Polismyndigheten ser behov av att genomföra systematiska kontroller och/eller stickprovskontroller av personer och fordon i gränsnära miljö, som bygger på polisiär information och erfarenhet. Detta omfattar kontroller både i områden nära anslutning till land-, sjö- och luftgräns vid såväl inresa som utresa.

Att kunna genomföra stickprovskontrollerna på ett effektivt och rättssäkert sätt bygger på att det finns tekniskt stöd och gediget informationsunderlag för profilering.

Det finns också behov av att kunna behandla Schengeninterna passagerar- och besättningslistor.

– Den här typen av kontroller syftar till att inte behöva ha återinförd gränskontroll och alltså återupprätta den fria rörligheten, men samtidigt också upprätthålla hög allmän ordning och inre säkerhet, säger Patrik Engström, chef för nationella operativa avdelningens gränspolissektion.

Mer om polisens förslag i rapporten

Till toppen